Skip to main content

Sandberg

Organisation: Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), C5

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Oscar Andersson Forsman Anknuten
Mathilda Eriksson Forskningsingenjör
Marcela Ferella Forskningsingenjör
Henrik Gezelius Forskningsingenjör
Anastasios Glaros Forskningsingenjör
Michael Hagemann-Jensen Postdoc
Leonard Hartmanis Forskarstuderande
Gert-Jan Hendriks Postdoc
Per Ah Johnsson Postdoc
Anton Larsson Doktorand, Forskarstuderande
Samaneh Masoumi Forskningsingenjör
Mtakai Ngara Doktorand, Forskarstuderande
Athanasia Palasantza Forskarstuderande
Daniel Ramsköld Senior lab manager
Rickard Sandberg Professor
Karolina Wallenborg Bjelic Forskningsingenjör
Gosta Winberg Forskare
Christoph Ziegenhain Postdoc