Skip to main content

Frisén

Organisation: Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), C5

Postadress:

Web page:

Groups

Employees

Johanna Classon Doktorand, Forskarstuderande
Ilke Demirci Doktorand, Forskarstuderande
David Dias Forskarstuderande
Ionut Dumitru Postdoc
Camilla Engblom Postdoc
Jonas Frisén Professor
Sarantis Giatrellis Forskningsingenjör
Hagen Huttner Anknuten
Joanna Hård Doktorand, Forskarstuderande
Enric Llorens Postdoc
Helena Lönnqvist Laboratorieingenjör
Jens Magnusson Anknuten
Jeff Mold Senior lab manager
Marta Paterlini Forskare
Michael Ratz Postdoc
Giuseppe Santopolo Doktorand, Forskarstuderande
Christian Scharenberg Anknuten
Embla Steiner Doktorand, Forskarstuderande
Moa Stenudd Doktorand, Forskarstuderande
Mathew Tata Postdoc
Marcelo Toro Anknuten
Leonie Von Berlin Forskningsassistent
Maggie Yeung Postdoc
Margherita Zamboni Doktorand, Forskarstuderande