Skip to main content

Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2

Organisation: Sektionen för omvårdnad

Postadress: 23300 141 83 Huddinge, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Fanny Airosa Anknuten
Annika Alm-Pfrunder Adjunkt
Susanne Andermo Adjunkt
Maria Arman Lektor
Jacob Arnesson Anknuten
Malin Backman Anknuten
Eva Barkestad Adjunkt, adjungerad
Cajsa Barthelsson Anknuten
Sara Berg De Canesie Adjunkt, adjungerad
Monica Bergqvist Adjunkt
Katherine Bolam Postdoc
Eva Broberger Lektor
Anna Lena Brorsson Adjunkt
Kerstin Bucht Adjunkt, adjungerad
Åsa Burström Adjunkt
Josefin Bäckström Adjunkt
Helen Conte Adjunkt
Marie-Therese Crafoord Doktorand, Forskarstuderande
Oili Dahl Anknuten
Gun Danielsson Adjunkt, adjungerad
Jeanette Eckerblad Adjunkt
Susann Edvinsson-Larsson Adjunkt, adjungerad
Anncatrine Eldh Anknuten
Carina Eneström Adjunkt, adjungerad
Britta Eriksson Adjunkt, adjungerad
Helle Eriksson Adjunkt, adjungerad
Linda Eriksson Forskarstuderande
Ann-Charlotte Falk Anknuten
B Torkel Falkenberg Forskare
Unni Fet Adjunkt, adjungerad
Maria Fjell Doktorand, Forskarstuderande
Jan Florin Lektor
Gunnar Fors Adjunkt, adjungerad
Anette Forss Lektor
Kaisa Fritzell Anknuten
May-Lena Färnert Adjunkt, adjungerad
Anja Gebhardt Doktorand, Forskarstuderande, Forskningsassistent, UF
Carina Georg Adjunkt
Kristina Gottberg Lektor
Åke Grundberg Anknuten
Tina Gustavell Anknuten
Anna-Sofia Hallberg Börjesson Adjunkt, adjungerad
Marika Hampel Adjunkt, adjungerad
Jacqueline Hildingsson Adjunkt, adjungerad
Katarina Holmberg Forskarstuderande
Petra Hyllienmark Adjunkt
Marina Hägg Anknuten
Johanna Hök Adjunkt
Marie Iwarzon Lektor
Klara Jepsen Adjunkt, adjungerad
Anna Jervaeus Adjunkt
Maria Jirwe Anknuten
Åsa Johansson Stark Adjunkt
Emma Jurdell Anknuten
Pirjo Järemo Forskarstuderande
Ana Kallström Forskningsassistent, UF
Linda Karlhager Adjunkt, adjungerad
Tove Karlsson Adjunkt, adjungerad
Nazmije Kelmendi Forskarstuderande
Maria Klahr Wikström Universitetsadjunkt, adj
Carolina Kling Adjunkt, adjungerad
Susanne Koller Adjunkt, adjungerad
Rebecca Kronström Adjunkt, adjungerad
Lisa Krylmark Adjunkt, adjungerad
Ann Langius-Eklöf Professor
Ingela Lennström Adjunkt
Karin Liander Anknuten
Veronica Lindström Lektor
Lena Marmstål Hammar Anknuten
Hilda Melander Adjunkt, adjungerad
Sara Mijwel Postdoc
Alex Molasiotis Affilierad professor
Monica Mörck Adjunkt, adjungerad
Zarina Nahar Kabir Forskare
Anders Nilsson Adjunkt, adjungerad
Jenny Nilsson Doktorand, Forskarstuderande
Ulrica Nilsson Professor
Carolin Nymark Anknuten
Jörgen Nyqvist Adjunkt, adjungerad
G. Marie-Louise Orton Forskarstuderande
John-Åke Palm Adjunkt
Louise Palmgren Adjunkt, adjungerad
Lena-Marie Petersson Lektor
Veronica Ramirez Johansson Adjunkt, adjungerad
Arne Rehnsfeldt Anknuten
Lisa Ring Jakobsson Adjunkt
Linn Rönne-Petersen Forskarstuderande
Annika Sandelin Universitetsadjunkt, adj
Berit Cronfalk Anknuten
Ingeli Simmross Anknuten
Annika Solito Adjunkt, adjungerad
Pia Stehager Adjunkt, adjungerad
Henrietta Stridsman Möller Adjunkt, adjungerad
Lars Sturesson Adjunkt
Kay Sundberg Lektor, biträdande
Maria Sundvall Adjunkt, adjungerad
Carina Surell Adjunkt, adjungerad
Maria Svensson Karhusaari Universitetsadjunkt, adj
Christina Takman Lektor
Ulla Tegsten Adjunkt, adjungerad
Johanna Ulfvarson Anknuten
Maria Unbeck Anknuten
Nana Waldréus Adjunkt
Maja Wall Doktorand, Forskarstuderande
Lars Wallin Anknuten
Johanna Wangmar Doktorand, Forskarstuderande
Yvonne Wengström Professor/sjuksköterska
Natalia Wiecek Adjunkt, adjungerad
Jonas Wihlborg Anknuten
Maria Wiklander Lektor, biträdande
Jeanette Winterling Anknuten
Sandra Wolst Adjunkt, adjungerad
Josefin Wångdahl Anknuten