Skip to main content

Sektionen för fysioterapi

Organisation: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Postadress:

Web page:

Groups

Franzen
Opava
Ståhle
Ytterberg
Ledningsgrupp
Hagströmer

Employees

Helene Alexanderson Anknuten
Veronica Balkefors Adjunkt
Anna Beling Forskningsassistent
Martina Bendt Forskarstuderande
Martina Bergenroth Samordnare
Gabriele Biguet Adjunkt
Tony Bohman Adjunkt
Carina Boström Docent, Lektor
Nina Brodin Adjunkt
Lisbet Broman Anknuten
Emelie Butler Anknuten
David Conradsson Adjunkt
Sara Dahllöv Adjunkt, adjungerad
Åsa Dedering Lektor, adjungerad
Kathrin Dellblad Samordnare
Amanda Ek Adjunkt, adjungerad
Linda Ekenros Adjunkt
Annika Ericson Adjunkt, adjungerad
Frida Flodström Forskarstuderande
Erika Franzén Docent, Lektor/sjukgymnast
Malin Freidle Doktorand, Forskarstuderande
Cecilia Fridén Anknuten
Bérangère Gohy Forskarstuderande
Wim Grooten Lektor
Annika Gustafsson Adjunkt, adjungerad
Maria Hagströmer Lektor
Alexandra Halvarsson Adjunkt, adjungerad
Marie Halvorsen Adjunkt
Julia Hamilton Adjunkt, adjungerad
Karin Harms-Ringdahl Anknuten
Annette Heijne Lektor
Christina Helging Opava Professor/sjukgymnast
Jenny Ivö Adjunkt, adjungerad
Elin Johansson Adjunkt
Hanna Johansson Doktorand, Forskarstuderande
Sverker Johansson Lektor, adjungerad
Conran Joseph Postdoc
Nina Jutterström Adjunkt, adjungerad
Yvonne Kahlin Adjunkt
Emelie Karlsson Doktorand, Forskarstuderande
Patrik Karlsson Adjunkt, Forskarstuderande, Universitetsadjunkt, adj
Jevgenia Kasyanova Adjunkt, adjungerad
Marie Kierkegaard Lektor, biträdande
Kristina Kindblom Adjunkt
Petra Koski Forskningsassistent, UF
Roman Kuster Forskarstuderande
Joanna Kvist Lektor
Helena Larsson Anknuten
Breiffni Leavy Postdoc
Adrienne Levy Berg Adjunkt
Sebastian Lindblom Doktorand, Forskarstuderande
Maria C Lindström Adjunkt
Riccardo Lo Martire Forskarstuderande
Mari Lundberg Anknuten
Niklas Löfgren Anknuten
Inka Löfvenmark Anknuten
Malin Mattsson Anknuten
Lisbeth Minet Anknuten
Andreas Monnier Anknuten
Lena Nilsson-Wikmar Professor
Birgitta Nordgren Adjunkt
Ellinor Nordström Administratör
Karin Nordström Adjunkt, adjungerad
Cecilia Norrbrink Adjunkt
Malin Nygren-Bonnier Lektor/sjukgymnast
Christina Olsson Anknuten
Joanna Petterson Vaktmästare
Anna Pettersson Adjunkt
Annika Pettersson Adjunkt, adjungerad
Susanne Pettersson Anknuten
Andrea Porserud Forskarstuderande
Eva Rasmussen Barr Anknuten
John Ressman Forskarstuderande
Graciela Rovner Anknuten
Elisabeth Rydwik Lektor/sjukgymnast
Nathalie Salminen Frisendahl Forskarstuderande
Kirsti Skavberg Roaldsen Anknuten
Disa Sommerfeld Anknuten
Agneta Ståhle Anknuten
Anna Svensson-Raskh Doktorand, Forskarstuderande
Emma Swärdh Adjunkt
Annelie Söderlund Anknuten
Pernilla Sönnerfors Forskarstuderande
Matthias Tegern Forskningsassistent, UF
Ann-Mari Thorsen Anknuten
Carina Thorstensson Anknuten
Tom Arild Torstensen Forskarstuderande
Elena Tseli Adjunkt, Forskarstuderande
Anna Törnberg Adjunkt, adjungerad
Kerstin Wahman Adjunkt, adjungerad
Ulrika Wallbing Adjunkt
Andreas Wallin Doktorand, Forskarstuderande
Marie Weigardh Adjunkt
Anna-Karin Welmer Lektor
Ann-Charlotte Widen Holmquist Anknuten
Birgitta Widerström Anknuten
Carl Willers Anknuten
Charlotte Ytterberg Lektor/sjukgymnast
Eling de Bruin Professor
Björn Äng Anknuten
Ninni Åkesson Adjunkt, adjungerad