Skip to main content

Arbetsmedicin

Organisation: Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Postadress: Solnavägen 4, Plan 10 113 65 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=26085&l=sv

Groups

Employees

Seyed Farhad Abtahi Postdoc
Katarina Aili Anknuten
Kathryn Albadarin Doktorand
Maria Albin Professor
Magnus Alderling Anknuten
Ingegärd Anveden Berglind Anknuten
Fanny Bergmark Forskningsassistent
Carolina Bigert Anknuten
Theo Bodin Lektor, biträdande
Emma Cedstrand Doktorand
Jörgen Eklund Forskare
Jenni Ervasti Anknuten
Daniel Falkstedt Anknuten
Xuelong Fan Doktorand
Mikael Forsman Professor, adjungerad
Karin Grahn Forskarstuderande
Sara Maria Gunnare Anknuten
Annika Gustavsson Anknuten
Per Gustavsson Professor/överläkare
Ann Hammarström Anknuten
Lotta Hartler Ahlin Anknuten
Tomas Hemmingsson Anknuten
Lena Hillert Universitetslektor/överläkare
Christer Hogstedt Anknuten
Carin Håkansta Projektledare
Gun Johansson Anknuten
Johanna Jonsson Doktorand
Manzur Kader Postdoc
Katarina Kjellberg Anknuten
Bertina Kreshpaj Doktorand
Maria Lagrelius Anknuten
Ola Leijon Anknuten
Marie Lewné Anknuten
Carl Lind Postdoc
Marie-Louise Lind Anknuten
Annika Lindahl Norberg Anknuten
Kaj Lindecrantz Forskare
Maria Lindholm Anknuten
Anette Linnersjö Anknuten
Claudia Lissåker Postdoc
Jasmin Luco Castro Anknuten
Nuria Matilla-Santander Anknuten
Filip Norlén Doktorand
Cecilia Orellana Postdoc
Nils Plato Anknuten
Ida-Märta Rhén Anknuten
Jenny Selander Forskarassistent
Mattias Sjöström Anknuten
Ann-Marie Strömberg Anknuten
Jouni Surakka Anknuten
Alborz Tavosian Anknuten
Håkan Tinnerberg Anknuten
Allan Toomingas Forskare
Cecilia Videnros Anknuten
Helen Wahlkvist Anknuten
Catharina Wesseling Anknuten
Pernilla Wiebert Anknuten
Sarah Wiklund Anknuten
Liyun Yang Forskarstuderande