Skip to main content

Marie Arsenian Henriksson grupp

Organisation: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1

Postadress: Box 280 171 77 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Marie Arsenian-Henriksson Professor
Nicola Balboni Anknuten
Maria Bejarano Professor, adjungerad
Bertha Brodin Anknuten
Basile Dalarun Anknuten
Christer Ericsson Anknuten, Senior forskare
Elena Eyre Sánchez Anknuten
Kerstin Falk Anknuten
Vivian Ho Anknuten
Yurika Katsu Postdoc
Tong Liu Anknuten
Muhammad Mushtaq Anknuten
Anders Mutvei Anknuten
Ganna Oliynyk Anknuten
Aida Rodriguez Garcia Postdoc
María Ruiz Pérez Forskarassistent
Lourdes Sainero Alcolado Doktorand, Forskarstuderande
Jennifer Wilson Anknuten