Skip to main content

Forskargrupp P Thelin Schmidt

Organisation: Avdelningen för klinisk medicin

Postadress: A3:02, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Bjarki Alexandersson Forskarstuderande
Sven Almer Anknuten
Anna Andreasson Anknuten
Ann-Sofie Backman Universitetsadjunkt, adj
Francesca Bresso Anknuten
Georgios Giannakopoulos Anknuten
Johan Granlund Anknuten
Charlotte Hedin Anknuten
Rolf Hultcrantz Professor, senior
Edgar Jaramillo Anknuten
Rupesh Rajani Anknuten
Peter Thelin Schmidt Universitetslektor, adj
Sophie Walton Bernstedt Forskarstuderande