Skip to main content

Enheten för infektion och hud

Organisation: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7

Postadress:

Web page:

Groups

Emtestam
Sönnerborg
Weiland

Employees

Soo Aleman Anknuten
Helena Alpkvist Doktorand
Eva Berg Björnelius Överläkare
Ola Blennow Forskare
Johanna Brännström Anknuten
Lena Dillner Anknuten
Lennart Emtestam Professor, adjungerad
Karolin Falconer Anknuten
Caroline Eva Marianne Gahrton Doktorand
Urban Hellgren Universitetslektor, adj
Mary Hyll Administratör
Olle Karlstrom Anknuten
Hassan Killasli Forskarstuderande
Natalia Kuzmina Anknuten
Martin Kåberg Forskarstuderande
Jan Lapins Anknuten
Christer Lidman Anknuten
Karin Lindahl Anknuten
Charlotta Millbourn Forskarstuderande
Piotr Nowak Anknuten, Senior forskare, Senior forskare
Kristoffer Strålin Postdoc
Jonas Sundén-Cullberg Anknuten
Veronica Svedhem-Johansson Anknuten
Lisa Swartling Forskarstuderande
Anders Sönnerborg Professor/överläkare
Toomas Talme Anknuten
Robert Van Domselaar Postdoc
Katarina Westling Anknuten
Katarina Widgren Doktorand