Skip to main content

Division for Health Informatics Centre

Organisation: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Postadress: 171 77 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Unit for Health Informatics Centre

Employees

Gustav Alvfeldt Forskarstuderande
Maria Appelgren Utbildningsadministratör
Peter Bolin Forskarstuderande
Stefano Bonacina Forskare
Ebba Carbonnier Anknuten
Rong Chen Anknuten
Nadia Davoody Lektor, biträdande
Johan Eltes Forskarstuderande
Vasilis Hervatis Adjunkt, Forskarstuderande
Mikael Huss Anknuten
Maria Hägglund Anknuten
Javad Jafari Forskarstuderande
Lovisa Jäderlund Hagstedt Forskarstuderande
Sabine Koch Professor
Hanna Lachmann Anknuten
Marie Lind Administratör
Sokratis Nifakos Systemutvecklare
Sara Riggare Forskarstuderande, Forskningsassistent
Therese Scott Duncan Doktorand, Forskarstuderande
Nina Sellberg Anknuten
Niclas Skyttberg Forskarstuderande
Linda Sonesson Anknuten
Chen Hsi Tsai Forskningsassistent, UF