Skip to main content

Innovative Care Research

Organisation: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Postadress:

Web page:

Groups

Tishelman
Eriksson

Employees

Mohammad Tanvir Ahamed Doktorand, Forskarstuderande
Jane E Ball Anknuten
Peter Berggren Anknuten
Britt-Marie Bernhardson Projektledare
Dean Carson Anknuten
Anette Edin-Liljegren Anknuten
Lars E Eriksson Universitetslektor
Ida Goliath Forskarassistent
Peter Griffiths Professor, gäst
Malin Henriksson Doktorand, Forskarstuderande
Therese Johansson Doktorand, Forskarstuderande
Max Kleijberg Doktorand, Forskarstuderande
Maria Lindberg Reinius Projektsamordnare
Rikard Lindqvist Projektsamordnare
Ylva Orrevall Anknuten
Sara Runesdotter Statistiker
Sophia Savage Projektledare
Lena Sharp Anknuten
Lisa Smeds Alenius Forskarstuderande
Anneli Stranz Anknuten
Carol Tishelman Professor