Skip to main content

Enheten för endokrinologi och diabetes

Organisation: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7

Postadress: C2 94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Arner
Bolinder
Rydén

Employees

Daniel P Andersson Postdoc
Erik Arner Anknuten
Peter Arner Professor, senior
Lennart Blomqvist Anknuten
Jan Bolinder Professor/överläkare
Jesper Bäckdahl Forskarstuderande
Ingrid Dahlman Anställd
Cecilia Dhejne Helmy Anknuten
Kurt Gerok-Andersson Anknuten
Katarina Hertel Anknuten
Johan Hoffstedt Anknuten
Emma Holmes Doktorand
Alastair Kerr Postdoc
Agne Kulyte Forskare
Jurga Laurencikiene Senior forskare
Simon Lecoutre Postdoc
Lena Lindberg Administratör
Patrik Löfgren Anknuten
Erik Moberg Anknuten
Jan Oestman Forskare
Per Oskarsson Forskare
Paul Petrus Doktorand
Veronica Qvisth Anknuten
Mikael Ryden Professor/överläkare
Ana Maria Suzuki Biomedicinsk analytiker
Eva Toft Forskare
Hans Wahrenberg Forskare
Märit Wallander Anknuten
Yvonne Widlund Anknuten