Skip to main content

Neuro Brundin

Organisation: Neuro

Postadress: Eugeniavägen 6, Hotel Carolina Tower, Plan 4 171 76 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Snjolaug Arnardottir Anknuten
Lisa Arvidsson Anknuten
Lou Brundin Professor/överläkare
Ruxandra Covacu Anknuten
Ellen Viveka Iacobaeus Anknuten
Caroline Ingre Anknuten, Postdoc
Pernilla Klyve Busa Anknuten
Ulf Kläppe Forskarstuderande
Susanne Neumann Doktorand, Forskarstuderande
Hugh Salter Anknuten
Sreenivasa Sankavaram Anknuten
Sebastian Thams Forskarassistent
Marie-Louise Toresson Wingårdh Anknuten