Skip to main content

CPF Kristiansson

Organisation: Centrum för psykiatriforskning

Postadress: Box 4044 141 04 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/cns/marianne-kristianssons-forskargrupp

Groups

Employees

Eva Bjerke Forskningsadministratör
Åsa Blomström Anknuten
Shilan Caman Anknuten
Mariana Dufort Anknuten
Ayman Fakih Forskarstuderande
Jonas Forsman Anknuten
Ulrika Haggård Anknuten
Axel Haglund Anknuten
Jonatan Hedlund Anknuten
Katarina Howner Anknuten, Postdoc
Camilla Jalling Anknuten
Anna Jinghede Forskarstuderande
Anette Johansson Anknuten, Postdoc
Marianne Kristiansson Forskargruppsledare, Professor, adjungerad
Jenny Liljeberg Anknuten
Thomas Masterman Anknuten
Tom Palmstierna Anknuten
Malin Pauli Forskarstuderande
Charlotte Pollak Forskarstuderande
Sara Rodre Forskarstuderande
Joakim Sturup Anknuten, Postdoc
Hannibal Ölund Alonso Forskarstuderande