Skip to main content

Försäkringsmedicin

Organisation: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Postadress: Karolinska Institutet 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/cns/forsakringsmedicin

Groups

Försäkringsmedicin Alexanderson
Försäkringsmedicin Avdelning
Försäkringsmedicin Mittendorfer Rutz
Försäkringsmedicin Svedberg

Employees

Kristina Alexanderson Professor, senior
Gino Almondo Anknuten
Muhammad Ridwanul Amin Doktorand, Forskarstuderande
Charlotte Björkenstam Anknuten
Emma Björkenstam Forskarassistent
Victoria Blom Projektledare
Marcus Brafors Anknuten
Ute Bültmann Anknuten
Lingjing Chen Postdoc
Domitilla Di Thiene Doktorand, Forskarstuderande
Thomas Dorner Anknuten
Sandra Doveson Forskarstuderande
Rasmus Elrud Doktorand
Annika Evolahti Administratör
Kristin Farrants Postdoc
Emilie Friberg Forskare
Lena Gonäs Anknuten
Klas Gustafsson Forskare
Hanna Gyllensten Anknuten
Mahbuba Haque Statistiker
Jenny Head Anknuten
Milja Heikkinen Anknuten
Björg Helgadottir Anknuten
Magnus Helgesson Postdoc
Gunnel Hensing Anknuten
Johanna Holm Anknuten
Pontus Josefsson Statistiker
Korinna Karampampa Postdoc
Linnea Kjeldgård Doktorand, Statistiker
Anders Kullgren Anknuten
Sanna Kärkkäinen Forskningsassistent, UF
Tea Lallukka Anknuten
Nils Larsson Statistiker
Ulrik Lidwall Anknuten
Per Lytsy Anknuten
Katarina Lönnqvist Administratör
Andreas Malm Forskarstuderande
Staffan Marklund Forskare
Lisa Mather Postdoc
Ellenor Mittendorfer-Rutz Avdelningschef, Docent, Professor
Chantelle Murley Doktorand
Jurgita Narusyte Forskare
Thomas Niederkrotenthaler Anknuten
Henrik Nilsson Forskarstuderande
Kerstin Nilsson Statistiker
Syed Rahman Postdoc
Annina Ropponen Forskningssamordnare
Ulrika Rönningås Forskarstuderande
Fredrik Saboonchi Anknuten
Laura Salonen Anknuten
Karri Silventoinen Anknuten
Magnus Stenbeck Anknuten
Helena Stigson Anknuten
Pia Svedberg Forskare
Veronica Svärd Postdoc
Mirkka Teresa Söderman Doktorand, Forskarstuderande
Heidi Taipale Forskarassistent
Petter Tinghög Anknuten
Minna Torniainen-Holm Anknuten
Marjan Vaez Anknuten
Jussi Vahtera Anknuten
Marianna Virtanen Anknuten
Margaretha Voss Anknuten
Mo Wang Postdoc
Agneta Wennman-Larsen Anknuten
Hugo Westerlund Anknuten
Fei Yang Anknuten