Skip to main content

Central administration

Organisation: Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Postadress: Tomtebodavägen 18 A 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se/cns/administrationen

Groups

Ekonomienheten
Personalenheten

Employees

Kajsa Agnevik Personaladministratör
Joakim Airaxin Ekonomiansvarig
Ida Andersson Ekonomihandläggare
Sara Andersson Arkivarie
Åsa Borglund Handläggare
Christian Dalin IT-tekniker
Shlear Diliwi Ekonomihandläggare
Firouzeh Esnaasharan Studievägledare
Christian Garheden IT-ansvarig
Ann-Sofie Haglund Ekonomihandläggare
Elin Hammergård Personaladministratör
Kseniya Hartvigsson Utbildningsadministratör
Anders Ihrfors Personalhandläggare
Kristofer Jankarls IT-tekniker
Josefine Jarvas Ekonomiadministratör
Elin Johansson Personalansvarig
Renny Lidström Ekonomihandläggare
Lena Lundin Ekonomihandläggare
Åsa Malmquist Administratör
Julia Martinez Palm Personaladministratör
Sandra Mathisen Personaladministratör
Mirkka Määttä Pescador Studievägledare
Annika Pettersson Utbildningshandläggare
Gullan Rydén Ekonomihandläggare
Alexandre Beckman Ekonomihandläggare
Caisa Stilling Personaladministratör
Alexandra Valdringer Handläggare
Karin Wallin Blomberg Administrativ chef
Anna Wendel Personaladministratör