Skip to main content

Enheten för urologi

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, K 55 141 86 Stockholm, Sverige

Web page: https://ki.se/en/clintec/division-of-urology

Groups

Employees

Jan Adolfsson Anknuten
Gun Danielsson Forskarstuderande
Axel Gerdtsson Forskarstuderande
Ove Gustafsson Anknuten
Lars Henningsohn Enhetschef, Universitetslektor, Överläkare
Maria Hermann Forskarstuderande
Anders Kjellman Anknuten
Per-Olof Lundgren Forskarstuderande
Marie Lygdman Anknuten
Anna Thor Forskarstuderande
Helena Thulin Anknuten
Hans-Göran Tiselius Anknuten, Professor emeritus
Hans Wijkström Anknuten