Skip to main content

Enheten för transplantation

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, F 82 141 86 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Lucas Coelho Marliere Arruda Anknuten, Postdoc
Ulla Axdorph Nygell Anknuten
Jonas Axelsson Anknuten
Rebecca Axelsson Robertson Anknuten
Erik Berglund Anknuten
Emil Bluhme Forskarstuderande
Byambajav Buyandelger Administratör
Anna Domogatskaya Forskare
Ewa Ellis Senior forskare
Bo Göran Ericzon Enhetschef, Professor/överläkare
Helen Erlandsson Forskarstuderande
Ingela Fehrman-Ekholm Anknuten
Ahmed Gaballa Forskarstuderande
Helena Maria Genberg Anknuten
Henrik Gjertsen Anknuten
Dan Hauzenberger Anknuten
Helene Johansson Doktorand, Forskarstuderande
Carl Jorns Anknuten
Ahmad Karadagi Forskarstuderande
Rojbin Karakoyun Anknuten
Makiko Kumagai-Braesch Anknuten
Linda Larsson Forskarstuderande
Sara Lind Enoksson Anknuten
Torbjörn Lundgren Anknuten
Per Marits Anknuten
Lisa-Mari Mörk Senior lab manager
Silvia Nava Forskningstekniker
Johan Nordström Forskarstuderande
Greg Nowak Lektor, adjungerad
Emelie Rådestad Doktorand, Forskarstuderande
Isabella Sönnerborg Forskarstuderande
Sanna Sörman Anknuten
Kazuaki Tokodai Anknuten
Michael Uhlin Anknuten
Sofie Vonlanthen Anknuten
Tengyu Wang Forskarstuderande
Emma Watz Anknuten
Lars Wennberg Anknuten
Ann-Charlotte Wikström Anknuten
Henryk Wilczek Anknuten
Ming Yao Forskarstuderande