Skip to main content

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, K 54 141 86 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Employees

Toni Arndt Anknuten
Carl Aulin Forskarstuderande
Hans Berg Anknuten
Lukas Berglund Forskarstuderande
Daniel Bring Anknuten
Harald Brismar Anknuten
Pierre Campenfeldt Forskarstuderande
Anastasios Charalampidis Forskarstuderande
Cecilia Escher Anknuten
Li Felländer-Tsai Enhetschef, Professor/överläkare
Åsa Fröberg Anknuten
Paul Gerdhem Anknuten
Martin Gerdin Wärnberg Anknuten
Katarina Greve Forskarstuderande
Leif Hedman Anknuten
Margareta Hedström Lektor, adjungerad
Tuomas Huttunen Forskare
Sven Jonsson Forskarstuderande
Maritha Kumlin Forskarstuderande
Tobias Lagerbäck Doktorand, Forskarstuderande
Yan Li Anknuten
Urban Lindgren Anknuten, Professor emeritus
Arne Lundberg Anknuten
Alejandro Marcano Anknuten
Ville Mattila Anknuten
Tomas Movin Anknuten
Hans Möller Anknuten
Ann-Charlott Nordström Administratör
Josefina Nyvang Assistent m utbildningsbidrag, Forskarstuderande
Alexander Oxblom Forskarstuderande
Christer Rolf Professor, adjungerad
Christos Topalis Forskarstuderande
Axel Wihlborg Anknuten