Skip to main content

Enheten för radiologi

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, C1 46 141 86 Stockholm, Sverige

Web page: https://ki.se/en/clintec/division-of-radiology

Groups

Employees

Bariq Al-Amiry Anknuten
Zlatan Alagic Forskarstuderande
Nils Albiin Anknuten
Peter Aspelin Anknuten, Professor emeritus
Rimma Axelsson Professor, adjungerad
Elin Bacsovics Brolin Anknuten
Elin Boija Anknuten
Katharina Brehmer Forskarstuderande
Torkel Brismar Enhetschef, Lektor, adjungerad
Axel Carlbring Anknuten
Kerstin Cederlund Anknuten
Michael Fischer Anknuten
Stefan Gabrielson Anknuten
Aristeidis Grigoriadis Forskarstuderande
Anna Gärdin Anknuten
Mojgan Haji Seyed Ebrahim Darkeh Forskarstuderande
Amar Karalli Forskarstuderande
Nikolaos Kartalis Anknuten
Seppo Koskinen Anknuten
Louiza Loizou Anknuten
Natalia Luotsinen Forskarstuderande
Patrik Nowik Forskarstuderande
Nikolaos Papanikolaou Anknuten
Anders Persson Forskare
Sven Petersson Anknuten
Raffaella Pozzi Mucelli Forskarstuderande
Jonaz Ripsweden Anknuten
Carl Samuelsson Forskarstuderande
Ariel Saracco Anknuten
Adel Shalabi Anknuten
Örjan Smedby Anknuten
Anders Svensson Anknuten
Johan Teiler Forskarstuderande
Daniel Thor Forskarstuderande
Artur Tomson Forskarstuderande
Alvaro Torres Urzua Forskarstuderande
Antonios Tzortzakakis Forskarstuderande
Carlos Valls Anknuten
Qiang Wang Forskarstuderande
Yanlu Wang Anknuten
Michael Wilczek Forskarstuderande
Yi-Hua Zhang Anknuten