Skip to main content

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, B 53 141 86 Stockholm, Sverige

Web page: http://www.clintec.ki.se

Groups

Employees

Ann Abrahamsson Forskarstuderande
Lena Anmyr Anknuten
Julia Arebro Anknuten
Filip Asp Anknuten
Claus Bachert Forskare
Rusana Bark Anknuten
Wolf-Dieter Baumgartner Anknuten
Erik Berninger Anknuten
Stefano Berrettini Anknuten
Åsa Bonnard Anknuten
Anna Borgström Anknuten
Nanna Browaldh Anknuten
Lars-Olaf Cardell Enhetschef, Professor/överläkare
Daniel Danielsson Forskarstuderande
Cecilia Drakskog Anknuten
Maoli Duan Anknuten
Kaijsa Edholm Forskarstuderande
Anders Ehnhage Anknuten
Andreas Ekborn Anknuten
Martin Eklöf Forskarstuderande
Sandra Ekstedt Doktorand, Forskarstuderande
Alexandra Elliot Anknuten
Cecilia Engmér Berglin Anknuten
Elisabet Engström Forskarstuderande
Björn Eriksson Forskarstuderande
Johan Fehrm Forskarstuderande
Christina Forshell Hederstierna Anknuten
Danielle Friberg Anknuten
Ola Fridman-Bengtsson Forskarstuderande
Caroline Gahm Anknuten
Anna Granath Anknuten
Lalle Hammarstedt Nordenvall Anknuten
Barbro Hedin Skogman Anknuten
Laila Hellkvist Forskarstuderande
Sten Hellström Professor, senior
Gert Henriksson Anknuten
Stellan Hertegård Professor, adjungerad
Anne-Charlotte Hessén Söderman Anknuten
Eric Hjalmarsson Forskarstuderande, Laboratorieingenjör
Mats Holmström Forskare
Malou Hultcrantz Senior forskningsspecialist
Sofia Hultman Dennison Forskarstuderande
Jenny Häggström Forskarstuderande
Esma Idrizbegovic Anknuten
Marlin Johansson Doktorand, Forskarstuderande
Karin Jonstam Forskarstuderande
Hanna Josefsson Forskarstuderande
Jan-Erik Juto Anknuten
Andreas Kaiser Anknuten
Sofia Karlsson Forskarstuderande
Eva Karltorp Anknuten
Susanna Kumlien Georén Senior lab manager
Richard Kuylenstierna Anknuten
Åsa Kågedal Anknuten
David Landin Forskarstuderande
Lovisa Lansing Forskarstuderande
Olivia Larsson Forskarassistent
Per-Åke Lindestad Anknuten
Karin Lundkvist Anknuten
Ulrika Löfkvist Forskningssamordnare
Allison Mackey Doktorand, Forskarstuderande
Emma Malmström Forskarstuderande
Elin Marsk Anknuten
Eva Munck Af Rosenschöld Wikland Affilierad professor, Anknuten
Antti Mäkitie Forskare
Pia Nerfeldt Anknuten
Sushma Nordemar Anknuten
Rebecka Ohm Forskarstuderande
Petter Olsson Anknuten
Björn Palmgren Anknuten
Marianne Petro Biomedicinsk analytiker
Krzysztof Piersiala Teknisk assistent
Malin Sellberg Forskarstuderande
Elnaz Sepehri Forskarstuderande
Malin Siegbahn Forskarstuderande
Magnus Fredrik Starkhammar Forskarstuderande
Pär Stjärne Professor, adjungerad
Joar Sundman Forskarstuderande
Bo Tideholm Anknuten
Ellen Tideholm Teknisk assistent
Karin Toll Anknuten
Tatjana Tomanovic Anknuten
Satu Turunen-Taheri Forskarstuderande
Inger Uhlén Anknuten
Luca Verrecchia Anknuten
Andrea Vlastos Anknuten
Malin Wendt Forskarstuderande
Marit Westman Anknuten
Agneta Wittlock Administratör
Karin Åberg Forskarstuderande