Skip to main content

Enheten för obstetrik och gynekologi

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress:

Web page: https://ki.se/clintec/enheten-for-obstetrik-och-gynekologi

Groups

Employees

Fawaz Abomaray Doktorand
Ganesh Acharya Enhetschef, Professor/överläkare
Gunilla Ajne Anknuten
Laura Baque Vidal Forskningsassistent
Ylva Crona Guterstam Forskarstuderande
Pauliina Damdimopoulou Forskare
Galina Drozdova Administratör
Richelle Duque Björvang Doktorand, Forskarstuderande
Paschalis Efstathopoulos Postdoc
Sverker Ek Anknuten
Åsa Ekblad Forskningsassistent
Aino Fianu Jonasson Senior forskare
Susanne Georgsson Anknuten
Sebastian Gidlöf Lektor, biträdande
Michael Angelos Gkikas Anknuten
Annika Goos Biomedicinsk analytiker
Dalia Gustafsson Utbildningsadministratör
Cecilia Götherström Docent, Forskare
Jasmin Hassan Forskningstekniker
Mona Hedenskog Laboratorieansvarig
Lotta Herling Anknuten
Charlotta Ingvoldstad Malmgren Anknuten
Nashwan Jalal Markus Forskarstuderande, Forskningstekniker
Jonas Johnson Anknuten
May Wenche Jöraholmen Anknuten
Pankaj Kumar Postdoc
Fredrik Lanner Forskare
Peter Lindgren Anknuten
Heather Main Biomedicinsk analytiker
Milan Milenkovic Adjunkt
Beata Molin Forskarstuderande
Nicolás Ortega Anknuten, Postdoc
Sara Padrell Sánchez Doktorand, Forskarstuderande
Sarita Pauliina Panula Anknuten
Karin Petersson Anknuten
Sophie Petropoulos Forskare
Kristina Pettersson Anknuten
Alvaro Plaza Reyes Doktorand, Forskarstuderande
Chandana Rao Prakash Anknuten
Stefhanie Romero Forskarstuderande
Emilia Rotstein Forskarstuderande
Karin Rova Forskarstuderande
John Schell Doktorand, Forskarstuderande
Gunilla Tegerstedt Anknuten
Lars Thurn Forskarstuderande
Eleonor Tiblad Anknuten
Mawaddah Toonsi Anknuten
Astrud Tuck Postdoc
Marie-Therése Vinnars Anknuten
Magdalena Wagner Doktorand, Forskarstuderande
Lilian Walther Jallow Forskningssamordnare
Magnus Westgren Professor, senior
Nerges Winblad Doktorand, Forskarstuderande
Siqin Wu Anknuten
Kjell Wånggren Anknuten
Cheng Zhao Postdoc