Skip to main content

Enheten för medicinska njursjukdomar

Organisation: Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress: Karolinska Universitetssjukhuset, M 99 141 86 Stockholm, Sverige

Web page:

Groups

Sektionen för Baxter Novum
CKU

Employees

Shno Alsalhi Anknuten
Anders Alvestrand Anknuten, Professor emeritus
Samsul Arefin Doktorand, Forskarstuderande
Monika Armuand Administratör
Carla Avesani Anknuten
Peter Barany Anknuten
Ann-Christin Bragfors Helin Anknuten
Annette Bruchfeld Anknuten
Mikhail Burmakin Anknuten
Lu Dai Doktorand, marie curie, Forskarstuderande
Kristin Danielson Pistis Forskarstuderande
José Divino Anknuten
Thomas Ebert Postdoc
Carl-Gustaf Elinder Professor, adjungerad
Marie Evans Anknuten
Ulrika Hahn Lundström Forskarstuderande
Olof Heimburger Anknuten
Ann Hellström Anknuten
Marie Hilderman Forskarstuderande
Sam Hobson Doktorand, marie curie, Forskarstuderande
Håkan Hult Forskare
Ken Iseri Anknuten
Asta Jonasdottir Forskarstuderande
Stefan Jökull Stefansson Projektsamordnare
Maarit Korkeila Anknuten
Karolina Kublickiene Forskare
Evianne Larsson Administratör
Tobias Larsson Adjunkt, adjungerad
Anna Levin Forskarstuderande
Mathias Loberg Haarhaus Anknuten
Annalena Forskarstuderande
Hideyuki Mukai Anknuten
Hannes Olauson Anknuten
Björn Runesson Forskarstuderande
Helena Rydell Anknuten
Astrid Seeberger Forskare
Peter Stenvinkel Enhetschef, Professor/överläkare
Annika Sääf-Rothoff Adjunkt
Erika Tanos Anknuten
Amaryllis van Craenenbroeck Anknuten
Emelie Westergren Forskarstuderande
Maria Weurlander Anknuten
Julia Wijkström Anknuten
Karin Windahl Forskarstuderande
Anna Witasp Forskarassistent
Annika Östman Wernerson Professor/överläkare