Skip to main content

Karolinska Institutet (KI)

Organisation:

Postadress: Karolinska Institutet 171 77 Stockholm, Sverige

Web page: http://ki.se

Groups

OV Universitetstandvården
Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
Universitetsledning UG (UG)
Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine
Universitetsledning UL(UL)
Enheten för Undervisning och Lärande (UoL)
Verksamhetsstyrelser
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8
Institutet för miljömedicin (IMM), C6
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
Institutionen för odontologi (DENTMED), OF
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2
Karolinska Institutet Universitetsbibliotek (KIB), CB
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2
Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
Institutionen för neurovetenskap (Neuro), C4
Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7
Universitetsförvaltningen (UF), UF
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), C5
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9
Okänd Organisation
Undervisning och Lärande Uol (TL)
Komparativ medicin (KM), CC

Employees