Skip to main content

Öppna möten Strategi 2030 - tillsammans skapar vi KI:s framtid

Välkommen på öppna möten för medarbetare och studenter om KI:s Strategi 2030.

Vår nya vision:

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Mötena genomförs i samtal med rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Karin Dahlman-Wright och universitetsdirektör Per Bengtsson.

Moderator: Emma R Andersson, forskarassistent.

Syfte: Att få in synpunkter på strategin inför konsistoriets möte den 20 februari där strategin kommer att behandlas. Några kritiska strategiska områden har identifierats och för dessa är studenter och medarbetares synpunkter särskilt värdefulla. Mötet är även ett tillfälle för intresserade medarbetare och studenter att ta del av huvudragen i strategi 2030 direkt från ledningen och ställa frågor.

Ta tillfället i akt att ställa frågor och lämna dina kommentarer i samband med anmälan eller på mötet.

Anmäl dig här

Tisdag 15 januari

KI Danderyds sjukhus, sal Hjärtat, kl. 12.00–13.00

Anslutande lunchsmörgås och mingel. Mötet hålls på svenska.

Torsdag 17 januari

Solna, hörsalen Biomedicum, kl. 11.15–12.15

Efterföljande lunchsmörgås och mingel. Mötet hålls på engelska.

Torsdag 24 januari

Flemingsberg, OBS - ny lokal: Jan-Åke Gustafssonsalen i NEO, kl. 09.30–10.30

Efterföljande fika och mingel. Mötet hålls på engelska.

Onsdag 30 januari

KI Södersjukhuset, sal Halldin, kl. 15.30–16.30

Efterföljande fika och mingel. Mötet hålls på svenska.