Skip to main content

Om Undervisning och Lärande (UoL)

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet. Enhetens övergripande syfte är att bidra till den pedagogiska utvecklingen av KI:s utbildningsuppdrag.

Bakgrund

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) Bildades 1 januari 2019 genom en sammanslagning av tidigare enheter för pedagogiskt stöd: Centrum för klinisk utbildning (CKU-KI), Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Enheten för IKT-pedagogik (KIB-IKT) samt KI:s uppdrag inom Medical case center (MCC).

Målgrupp

UoLs verksamhet riktar sig till handledare, lärare och utbildningsledare, såväl vid KI:s utbildning på campus som vid KI:s verksamhetsintegrerade lärande inom hälso- och sjukvården i Stockholms län.

Verksamheten innefattar utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning.

Enhetens verksamhet

Verksamheten vid Undervisning och lärande består av:

 • högskolepedagogisk utbildning
 • ledarskapsutbildning
 • organisatoriskt lärande genom evenemang och mötesplatser för pedagogisk dialog
 • stöd för kursutveckling och pedagogiska utvecklingsprojekt
 • stöd för implementering av pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
 • nätbaserade pedagogiska verktyg
 • pedagogisk support för KI:s lärplattform (Ping Pong/Canvas)
 • utveckling av digitalt material och digital produktion (ljud och film)
 • utveckling av pedagogiska fokusområden såsom internationalisering
 • pedagogisk expertis i utbildningsrelaterade infrastrukturfrågor som fysiska och digitala lärandemiljöer

Vi arbetar även med långsiktig utveckling och innovation för att kunna bidra till framtida kvalitet i utbildningen och därigenom hälso- och sjukvården.

  Möjlighet att bidra

  Vi bygger utvecklingen av UoLs verksamhet och våra framtida aktiviteter utifrån utbildningens och målgruppernas behov. Om du har tankar, idéer eller synpunkter kring det stöd och den utveckling som du, din kurs, ditt program, din enhet/verksamhet behöver är du varmt välkommen att kontakta oss.

  Kontakta oss

  E-post: uol@ki.se

  Verksamhetschef

  Maria Watter

  Anställda och anknutna

  Anställda och anknutna vid Undervisning och lärande.

  Besök oss

  Vi finns på Alfred Nobels Allé 10, Plan 6, Campus Flemingsberg.