Om du blir sjuk under coronapandemin

Här kan du läsa om vad som gäller vid sjukdom under coronapandemin.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk ska du anmäla det enligt din institutions gällande sjukanmälningsrutiner. När du är tillbaka på arbetet igen så anmäler du dig frisk i PA-webben.

Om smittan inte påverkar arbetsförmågan kan däremot smittbärarpenning utgå, utan avdrag enligt Villkorsavtalen. För att bestämmelserna i kollektivavtalen ska vara tillämpliga krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Läkarintyg under pandemin

Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 30 september 2021.

Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i.

Från och med 15 december behöver den som ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan inte lämna in ett läkarintyg direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. Detta gäller även för den som vårdar sjuka barn där intyg behövs från dag 22.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Ersättning för karens

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 september 2021. På Försäkringskassans hemsida kan du ansöka retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars 2020.

Om du har fått karensavdrag på din sjuklön gör KI karensavdrag som vanligt. Sedan ansöker du om ersättning för karens på Försäkringskassans webbsida under ”mina sidor”. KI gör inte något nytt karensavdrag om du blir sjuk igen inom 5 kalenderdagar. Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Karensavdrag gäller inte för smittbärarpenning. Du ska alltså inte ansöka om ersättning för karens eftersom du får smittbärarpenning från första dagen.

Hur mycket får jag?

Du får ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt. Från och med 1 januari 2021 höjdes ersättningen till 810 kronor före skatt. Det gäller karensavdrag som gjorts på din lön från och med den 1 januari 2021.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Vård av barn (VAB) under pandemin

Från och med den 25 april 2020 kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till 30 september 2021.

Du får ersättning för VAB om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller:

  • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Vad gäller när jag ansöker om VAB?

Du måste skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än 21 dagar.

Kom ihåg att du måste ansöka senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

 

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.