Skip to main content

Obligatorium - Elektronisk forskningsdokumentation

Elektronisk forskningsdokumentation ökar transparens, informationssäkerhet och sökbarhet i forskningsdokumentation.

Vad innebär obligatoriet?

Från 1 januari 2019 blir det obligatoriskt för KI:s forskare att dokumentera sin forskning elektroniskt i av KI godkända system, till exempel KI ELN. Beslutet togs av rektor 20 juni 2017, efter att frågan har diskuterats i styrelsen för forskning och i prefektgruppen.

För doktorander träder obligatoriet i kraft redan 1 augusti 2018, enligt beslut av Styrelsen för forskarutbildning. Vid användning av KI ELN bjuder forskargruppsledare eller handledare in doktorander till ELN-grupper.

Det tidigare datumet för doktorander, 1 augusti 2018, gäller dokumentation av nya projekt som nya doktorandprojekt eller nya delstudier. För dokumentation av projekt och studier startade före 1 augusti 2018 bedömer varje forskargrupp om dessa ska föras in i ett elektroniskt system. Den generella regeln är att all forskning, även projekt och studier påbörjade innan 2019, ska dokumenteras elektroniskt efter 1 januari 2019.

Vad ska dokumenteras?

Forskning på KI ska dokumenteras enligt gällande lagar, regler och riktlinjer.

Varför elektronisk forskningsdokumentation?

  • Forskningsdokumentation och -resultat blir sökbara i större utsträckning
  • Elektroniska dokumentationssystem kan användas för att förbättra dialog mellan forskare samt mellan handledare och doktorander
  • Elektroniska dokumentationssystem kan användas för att effektivisera rutindokumentation
  • Tillgång till dokumentation sätts på individnivå vilket ger ökad informationssäkerhet
  • Det sker automatisk backup av dokumentationen
  • Elektronisk dokumentation kan hjälpa forskare att möta finansiärers och tidskrifters krav på transparens
  • Elektroniska dokumentationssystem stävjar risk för fusk och oredlighet

Är det bara KI ELN som kan användas?

Nej. Enligt beslutet är det elektronisk forskningsdokumentation som är obligatoriskt, inte KI ELN i sig. Kan en institution eller forskargrupp visa att ett annat system uppfyller centralt ställda krav kan det användas.

Vad händer nu?

Under 2018 erbjuds alla institutioner hjälp med övergången till elektronisk forskningsdokumentation, med fokus på KI ELN. Det ordnas demonstrationer av systemet och workshops där dokumentation och datalagring diskuteras. För att boka en demonstration av KI ELN, kontakta elnkoordinator@ki.se