Skip to main content

Nya forsknings- och utbildningsbyggnader

Under 2018 flyttade 60 procent av Karolinska Institutets medarbetare och cirka 80 procent av den experimentella forskningsverksamheten till nya byggnader – Alfreds Nobels Allé 8 (ANA 8) och Neo i Flemingsberg samt Bioclinicum och Biomedicum i Solna.

Byggnader på campus Flemingsberg och campus Solna

KW
KI Webbadmin
2019-05-26