Skip to main content

Ny användare i Ladok - administratör

Användarkonto i Ladok

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du har ett användarkonto och att du innan användning läser igenom det utbildningsmaterial som finns i form av bildspel, manualer, filmer och flöden som visar de olika processerna. En del är framtaget av Ladok nationellt och en del av oss lokalt på KI. Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning.

Utbildning

Utöver det utbildningsmaterial som finns på Ladoks sida på medarbetarportalen anordnas även varje termin ett antal fysiska utbildningstillfällen för nya administratörer. Information om datum och tid för dessa tillfällen publiceras på hemsidan inför varje ny termin. Kravet för att delta är att du ska ha läst igenom allt utbildningsmaterial på medarbetarportalen och hunnit jobba en del i systemet.

Behörighetsansökan

För att få ett användarkonto i Ladok måste du fylla i en behörighetsblankett. Välj blankett efter den behörighet du behöver i systemet. Blanketten behöver en underskrift från administrativa chefen på den kursgivande institutionen.

Behörighetsblanketter för Ladok

Ifylld ansökan med underskrift från administrativ chef skickas till nedanstående adress:

Systemförvaltning Ladok
Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Berzelius väg 3 171 77 Stockholm

Det går också bra att scanna in ansökan och skicka den med e-post till: UFS-Systemforvaltning@ki.se

Dokument