Nationell klinisk forskarskola i kroniska inflammationssjukdomar

Den femte och sista antagningsomgången till denna nationella forskarskola gjordes i mars 2020 och programmet avslutas i augusti 2022.

Om Forskarskolan

Forskarskolan NCRSCID var del av ett initiativ från Vetenskapsrådet 2012 för att stärka forskarutbildningen i forskning om kroniska inflammatoriska sjukdomar. NCRSCID är en nationell forskarskola och drivs av Karolinska Institutet. Sedan starten 2013 har 97 doktorander från hela Sverige deltagit i doktorandkurser och ett flertal exklusiva workshops med klinisk och vetenskaplig relevans för den egna forskningen. Förhoppningsvis har detta bidragit till att bilda en grundsten för en framtida svenska fakultet inom translationell forskning i kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Våra två-åriga program har framför allt bedrivits genom:

  • kurser
  • workshops och nätverksbyggande aktiviteter
  • interaktiva webbaserade aktiviteter.

Programmet sprids ut över en tvåårsperiod, vilket också underlättar utvecklingen av en solid vetenskaplig grund för diktorandernas egna forskningsprojekt. Syftet är att ge de antagna doktoranderna verktyg för att bedriva forskning som syftar till att förebygga kroniska inflammatoriska sjukdomar; utveckla nya behandlingsalternativ för patienter och implementera de erhållna vetenskapliga kunskaperna i en klinisk miljö.

Ansökningar

Den femte och sista antagningsomgången gjordes i mars 2020 och programmet avslutas i augusti 2022.

Kontakt

Cecilia Aulin

Forskarskoledirektor

Helena Erlandsson Harris

Ansvarig för forskarskolan