Skip to main content

Möten hösten 2019

Möten under hösten 2019 för:

  • Administrativa chefer
  • Avdelningschefer
  • Central samverkan
  • Förvaltningen
  • Kommittén för forskning
  • Kommittén för utbildning
  • Kommittén för utbildning på forskarnivå
  • Konsistoriet
  • Prefekter
  • Rektors beslutsmöten

Documents