Manual - VPN för PC

När du jobbar på distans kan du koppla upp dig via VPN (Virtual Private Network) för att nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver. Så sätter du upp VPN på din PC.

Aktivera tvåstegsverifiering

För att kunna använda VPN måste du aktivera tvåstegsverifiering.

Installation av VPN-klienten

Om VPN inte redan är installerat på din dator, ladda ner VPN. Logga in med ditt KI ID och lösenord.

Screenshots för installationen av Cisco-VPN på Windows 10.

Starta VPN

För att koppla upp dig till VPN, sök efter "Cisco" i menyn.

Screenshots för installationen av Cisco-VPN på Windows 10.

Klicka på "Connect". Om fältet är tomt, ange vpn.ki.se.

Login window Cisco AnyConnect two-factor authentication

Välj "MSAuthenticator" ur rullistan. Logga in med ditt KI-ID och KI-lösenord.

Screenshots för installationen av Cisco-VPN på Windows 10.

Identifiera dig med den metoden du har valt när du satte upp tvåstegsverifieringen.

Screenshots för installationen av Cisco-VPN på Windows 10.

Du ska nu vara ansluten och kunna nå KI-resurser från utanför campusområdena.

Frågor?

Om du har några frågor eller problem relaterat till VPN, kontakta din lokala IT-ansvariga (centrala IT-supporten för institutioner inom samordnad-IT).