Manual - stäng av vidarebefordran av mejl

Enligt KI:s riktlinjer för e-post är det inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra mejl till en mejladress utanför Karolinska Institutet. Beroende på hur du har satt upp vidarebefordran kan du stänga av den med antingen genom att ta bort en regel, eller stänga av automatisk vidarebefordran direkt i kontot.

Stäng av regler för vidarebefordran av mejl (via webbmejl)

Instruktioner för att stänga av vidarebefordran av mejl.

Logga in på https://outlook.office.com med din KI-mejladress och ditt KI-lösenord. 

Klicka sedan på kugghjulet och sök efter ”reg” och välj ”Inkorgsregler”. 

Instruktioner för att stänga av vidarebefordran av mejl.

Leta sedan upp den regeln som du har satt upp för att vidarebefordra din e-post till en extern e-post och tryck på ”soptunnan” för att radera regeln, eller reglaget för att stänga av eller på regeln.

Om du har flera regler och det inte framgår vad regelns titel, läs i regelns beskrivning. Kontakta it-support@ki.se vid svårigheter.

Stäng av vidarebefodran på konton (via webbmejl)

Instruktioner för att stänga av vidarebefordran av mejl.

Logga in på https://outlook.office365.com med din KI-mejladress och ditt KI-lösenord.

Klicka sedan på kugghjulet och skriv in ”vidare” och klicka på ”Vidarebefordrar”.

 

Instruktioner för att stänga av vidarebefordran av mejl.

Se till att bocka ur ”Aktivera vidarebefordran”. Tryck sedan på ”Spara”.