Skip to main content

Mallar för kombinationsanställningar

Här hittar du mallar anpassade för medarbetare med en kombinerad anställning/dubbelanställning på KI. Mallarna är anpassade efter de grafiska reglerna som gäller för respektive kombinationsanställning, samt efter KI:s regler kring samprofilering. 

IR
Ida Rutström
2019-05-20
Ida Rutström