Skip to main content

Lönebildning och medarbetarsamtal 2 vid KI

Lönerevisionen för medlemmar i förbund inom Saco-S och för oorganiserade medarbetare ska genomföras genom dialog mellan chef och medarbetare. Samtalet innebär att, istället för att arbetsgivaren och facket kommer överens om en ny lön, är det nu chef och medarbetare som kommer överens.

Syfte

Utbildningens syfte är att förstå de lönesättande kriterierna och den lönesättande processen vid Karolinska Institutet samt öka förmågan att ge tydlig feedback i samtalssituationen. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som har en chefs/ledarroll så väl inom forsknings/utbildningsverksamhet som administration som ska ha medarbetarsamtal 2.

Metodik

Interaktiv teater, ger dig som chef möjlighet att träna praktiskt på samtalssituationer som du kan ställas inför när det årliga lönesättande samtalet ska hållas med dina medarbetare.

Kursupplägg

Utbildningen börjar med en introduktion och teoridel med utgångspunkt från Karolinska Institutets riktlinjer för lönesättning, därefter sker träningen med skådespelare i små grupper där skådespelarna agerar medarbetare i olika lönesamtalssituationer (case). De deltagare som observerar lär sig genom att se och uppleva vad som för samtalet framåt, vad som fungerar eller inte fungerar. Att se ett samtal gestaltat förtydligar och ger insikter man kanske annars inta skulle få. Observatörerna får formulera och sätta ord på vad som hände under samtalet. Den chef som övat får reflektera och sätt ord på sin upplevelse. Skådespelaren ger sin feedback på samtalet, hur det kändes, vad öppnade samtalet, vad låste samtalet etc.

Kursledare

Utbildningen genomförs och arrangeras av HR-avdelningen vid Karolinska Institutet i samarbete med Solvere.

Solvere är ett utbildningsföretag som använder interaktiva metoder med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor.

Kurstillfällen

 • Datum: 13 maj 2020 kl. 08.30 - 12.30 (svenska)
  Lokal: 216, Retzius väg 13, campus Solna
   
 • Datum: 19 maj 2020 kl. 08.30 - 12.30 (engelska)
  Lokal: 216, Retzius väg 13, campus Solna
   
 • Datum: 3 juni 2020 kl. 08.30 - 12.30 (svenska)
  Lokal: S 413, Alfred Nobels allé 23, campus Flemingsberg

Anmälan

Anmäl dig här

Observera att det är ett begränsat antal platser och att anmälan är bindande. 

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på stafftraininghr@uf.ki.se

Välkommen!