Lista över programvarulicenser

Här hittar du de licenser du kan beställa i inköpsportalen Wisum och de licenser som ingår i IT-avgiften.

Licensmodeller

Det finns olika modeller för hur du förnyar och betalar för din licens.

Abonnemanglicens

Licensen löper initialt ett år. Därefter förnyas licensen automatiskt och du kan säga upp den med tre månaders uppsägningstid. Debiteras månadsvis i debiteringssystemet Companion.

Tillsvidarelicenser 

Du betalar en engångskostnad för licensen och kan sedan använda programmet tillsvidare på ett fast antal enheter.

Kom ihåg att säga upp dina prenumerationslicenser

När du slutar på KI, byter institution eller av annan anledning inte behöver dina licenser längre är det viktigt att du avslutar dem för att undvika att kostnaden fortlöper. Detta gäller för alla dina IT-tjänster och program. Säg upp dina licenser via din licenssamordnare eller via IT-support om du tillhör Samordnad IT.

Priser och beställning

Du hittar priser för licenserna i Wisum. Vissa priser kan vara ett cirkapris och variera något beroende på dollarkursen.

Program som inte finns med kan du beställa genom att lägga in de i fritextfältet i Wisum eller beställa genom att skapa ett ärende på självserviceportalen

Licensbeställningar avser KI-datorer med vissa undantag.

Programvarukatalog för centralt förmedlade licenser

Med ”centralt förmedlade licenser” avses programvaror som köps in, förnyas och hanteras av licensfunktionen vid IT-avdelningen.

Villkor för nyttjande, samt krav och kvalificeringskriterier för inköp och central hantering, se villkor för nyttjande av licenser

Centralt förmedlade licenser interndebiteras institutionen av licensfunktionen vid IT-avdelningen.

Centralt förmedlade programvaror
Licens Hantering av licens Typ av licens Beställning Samordnad IT Beställning ej Samordnad IT
Adobe Acrobat Pro (endast Adobe Acrobat) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Adobe Creative Cloud CCE (innehåller alla program i CC-sviten) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Affinity (innehåller Photo, Designer och Publisher) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
EndNote X (senaste versionen) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
EndNote Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
FileMaker Pro Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
FlowJo Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Graphpad Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
JMP Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
MatLab Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Microsoft Project Plan 3 (Se microsoft.com för en fullständig produktpresentation) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Microsoft Project Plan 5 (Se microsoft.com för en fullständig produktpresentation) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Microsoft Visio Plan 2 (Se microsoft.com för en fullständig produktpresentation) Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
NVivo 12 Plus Educational Win/Mac/DownloadEnglish Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
NVivo 12 Plus Educational Win/Mac/Download/Up from v10/11English Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
SAS Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
SPSS Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
Stata BE (IC) Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
Stata SE Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
Stata MP2 Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
Statistica Centralt hanterad licens via KI-avtal Abonnemangslicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnaren
VMWare FusionVMware Fusion Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
VMWare Fusion uppgradering Enstaka inköp via Licenspartner Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs direkt från Licenspartnern av Licenssamordnaren
ZOOM-webbinarium Centralt hanterad licens via KI-avtal Tillsvidarelicens Beställs via Wisum Beställs via Wisum av Licenssamordnar

Se även användarvillkor för respektive licens. 

Programvaror som inte finns i Wisum

För beställning av programvaror som inte finns med i listan "Centralt förmedlade programvaror" kan du använda fritextfältet i Wisum (Samordnad-IT). För institutioner utanför Samordnad-IT: kontakta licenssamordnaren vid institutionen som beställer direkt från licenspartner.

Programvaror som ingår i IT-avgiften

Varje år betalar institutionerna och universitetsförvaltningen en avgift till IT-avdelningen för sina anknutna och anställda.

Avgiften gör att IT-avdelningen kan erbjuda en säker och uppdaterad IT-miljö för dig att arbeta i. I denna avgift ingår, förutom tjänster också ett antal programvaror.

IT-avgiften

Exempel på otillåtna programvaruversioner 

Av säkerhetsskäl kan du inte installera program som inte längre får säkerhetsuppdateringar från tillverkaren.

Berörda program (i denna version eller äldre):

  • Adobe CS6
  • Adobe Pro DC 2015
  • Endnote X8
  • FileMaker Pro 18
  • GraphPad Prism 8
  • Office 2011
  • Stata 15

Kontakt

För mer information kan du vända dig till licenssamordnaren på din institution eller IT-support om din institution är med i Samordnad IT.