Lista över programvarulicenser

Här hittar du en lista över licenser du kan beställa i portalen Wisum samt över otillåtna program. Det finns tre olika modeller för hur du förnyar och betalar för din licens. Vilken modell som gäller hittar du under respektive program.

Licensmodeller

Det finns tre olika modeller för hur du förnyar och betalar för din licens.

Abonnemanglicens

Licensen löper initialt ett år. Därefter förnyas licensen automatiskt och du kan säga upp den med tre månaders uppsägningstid. Debiteras månadsvis i debiteringssystemet Companion.

Årslicenser

Löper i ett år. Du måste förnya licensen varje år. Licensen har ett fast förnyelsedatum. Oavsett hur långt inför förnyelsedatumet du köper licensen betalar du hela årspriset. Du hittar förnyelsedatumet under respektive program i listan på denna sida.

Evighetslicenser

Du betalar en engångskostnad för licensen och kan sedan använda programmet utan begränsning på ett fast antal enheter.

Priser och beställning

Du hittar priset för licenserna i Wisum. Vissa priser kan vara ett cirkapris och variera något beroende på dollarkursen.

Program som inte finns med kan du beställa genom att lägga in de i fritextfältet i Wisum eller att mejla till it-support@ki.se.

Licensbeställningar avser KI-datorer med vissa undantag.

Licenser du kan köpa i Wisum

Adobe Acrobat DC Professional

Alltid senaste versionen av Adobe Acrobat som används för att skapa, visa och redigera pdf-dokument.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Adobe CCE Alla program

Innehåller alla Adobe-program.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer men ej användas samtidigt.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Adobe PEPE

Photoshop Elements och Premiere Elements ett enklare alternativ till Adobe Photoshop för bild- och videohantering.

 • Programmet får installeras på max 2 datorer.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Affinity

Affinity erbjuder alternativ till Photoshop, Illustrator och InDesign

 • Anställda och studenter får även använda dessa program hemma. Affinity har dessutom programvara för iPad.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Endnote

Referenshanteringsprogram som används av många.

 • Licenser för EndNote finns för Mac OS X och Windows som en full licens (ny installation) eller som en uppgraderingslicens från (2) tidigare versioner av EndNote.
 • Sekundärlicens - installation av EndNote får göras på tre datorer för institutionens och arbetsrelaterade ändamål så länge användaren är samma person.
 • 1 licens/användare.
 • Evighetslicens.

FileMaker

Databasverktyg, finns för Mac OS X och Windows, kan också användas på IOS-enheter.

 • Från version 17 tillämpar Filemaker en ny licensmodell – licensformen omfattar hela Filemaker plattformen och den erbjuds endast som 1-årig hyreslicens (årslicens).
 • Den tidigare klienten FM Pro har utgått och ersatts med FM Pro Advanced (inkl FM Platform), önskas inte Advanced-funktionerna kan dessa väljas bort vid installationen.
 • Serverlicenser är inte längre tillgängliga som separat licensiering, den är inkluderad i FM plattformen utan kostnad – varje enskild anslutning till en FM server kräver dock en klientlicens, detta gäller anslutning via WWW, klient eller FM GO (iOS).
 • Varje klientlicens berättigar till installation på upp till 3 enheter, dessa kan ej användas samtidigt.
 • Kostnaden för licensen beräknas från antal återstående månader under licensperioden vid registreringstillfället. Angivet pris i Wisum avser helårskostnaden.

GraphPad

GraphPads program Prism är ett statistikprogram.

 • Grupplicens kan användas av hela KI.
 • Finns för Mac och PC, en installation knuten till datornamnet och datorns MAC-adress.
 • 1 licens per installation/dator.
 • Abonnemanglicens.

JMP

 • En licens får installeras på en primär och en sekundär dator.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Matlab

MATLAB är ett avancerat program för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. Till MATLAB finns en mängd toolboxar som utökar basfunktionaliteten.

I KI:s licenser ingår samtliga MATLAB-toolboxar. Licensen innebär att MATLAB jämte toolboxar får användas på datorer som ägs av lärosätet inkl. datasalar. KI har dessutom en studentoption som medger att KI:s studenter kan använda MATLAB i sina egna datorer.

 • MATLAB licensen är köpt tillsammans med Karolinska sjukhuset och kan alltså användas även där.
 • Får installeras och användas på 4 datorer samtidigt.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Microsoft Project Professional

Project är ett program för att planera, följa upp och i viss mån rapportera ett projekt eller en portfölj av projekt.

 • 1 licens per installation/dator.
 • Evighetslicens.

Microsoft Visio Professional

Visio är ett program som används för att skapa diagram och vektorgrafik.

 • 1 licens per installation/dator.
 • Evighetslicens.

Papers

Referenshanteringsprogram för Mac OS X och Windows.

 • Sekundärlicens - installation av Papers får göras på tre datorer för institutionens och arbetsrelaterade ändamål så länge användaren är samma person.
 • 1 licens/användare.
 • Årslicens.

SAS

SAS System, ursprungligen Statistical Analysis System ("Statistiskt analyssystem") är en samling datorprogram för databearbetning, statistisk analys och rapportering.

 • 1 licens/användare
 • En licens får installeras på en primär och en sekundär dator
 • Macintosh-användare får installera om de har virtuell Windows installerad
 • Abonnemanglicens.

SPSS

SPSS är ett datorprogram för statistisk analys.

 • En licens får installeras på en primär och en sekundär dator.
 • Licensen fungerar för både Windows och Macintosh.
 • 1 licens/användare.
 • Abonnemanglicens.

Stata IC, MP2, SE

Statistikprogram

 • 1 licens/användare.
 • Evighetslicens. När det finns en ny version kan du köpa en uppgradering.

Statistica

Statistikprogram

 • Får installeras på endast en dator.
 • 1 licens per användare.
 • Abonnemanglicens.

VMWare Fusion

VMWare Fusion är ett virtualiseringsprogram för Macintoshdatorer som tillåter installation av Windows (och även andra) OS.

 • 1 licens per installation/dator.
 • Evighetslicens.

Zoom webbinarium

Licens för att hålla i webbinarier med upp till 500 personer. Läs mer om andra verktyg för webbinarier.

 • 1 licens/användare
 • Årslicens

Otillåtna program

Av säkerhetsskäl kan du inte installera program som inte längre får säkerhetsuppdateringar från tillverkaren.

Berörda program (i denna version eller äldre):

 • Adobe CS6
 • Adobe XI
 • EndNote X6
 • CorelDRAW X5
 • FileMaker Pro 14
 • GraphPad Prism 7
 • Office 2011
 • Stata 13

Om du har ett otillåtet program installerad behöver du uppgradera till en ny version genom att köpa en ny licens i Wisum.

När du uppgraderar din dator till Windows 10 och har ett av dessa program installerad kommer programmet att tas bort i och med ominstalleringen. Du behöver då köpa en licens till en nyare version av programmet.

Kontakt

För mer information kan du vända dig till licensansvarig på din institution.