Ledamöternas ansvarsområden

För att hantera alla frågor på ett effektivt sätt har kommittén valt att dela in frågorna i ett antal områden. För varje område har en ledamot i kommittén utsetts som ansvarig. Som områdesansvarig koordinerar man arbetet inom området, tar fram förslag på aktiviteter, tillsätter vid behov arbetsgrupper och är kontaktperson mellan organisationen och kommittén.