Skip to main content

Lärardagen 2 oktober 2019 - Digitalisering, en möjlighet att transformera lärandet

Välkommen till en dag om digitalisering och lärande! Lärardagen vänder sig till dig som är engagerad i KIs utbildningar. Dagen är tänkt som inspiration genom kunskap- och erfarenhetsutbyte.

Om dagen

Fokus för Lärardagen 2019 är möjligheter till utveckling av undervisningen och lärarens roll i en mer digitaliserad värld. Studenternas framtida arbetsplatser förändras och undervisningen kommer att behöva nya inslag för att förbereda dem inför kommande arbete. Hur kan vi använda nya hjälpmedel, verktyg, redskap och metoder?

Du får ta del av föreläsningar, korta presentationer och har möjlighet att ställa frågor och träffa medarbetare från Enheten för Undervisning och lärande.

Dator/smartphone

Ta gärna med dig dator och/eller smartphone/iPad för möjlighet till interaktion under dagen.

Lärardagen hålls på svenska.

Datum & plats 

Onsdag 2 oktober i Jan-Åke Gustafssonsalen, Neo, Campus Flemingsberg.

Program

08.00 Registrering och kaffe

08.30 Introduktion - Annika Östman Wernersson och Maria Watter

Alastair Creelman
Alastair Creelman

08.45 Nya arenor för lärande - Alastair Creelman, Sektionen för högskolepedagogik, Linnéuniversitetet

Alastair kommer att presentera via e-mötesverktyget Zoom. 
Idag finns ett brett utbud metoder och verktyg (både traditionella och digitala) som skapar förutsättningar för lärande. Hur väljer vi rätt blandning? Hur främjar vi kollaborativt lärande såväl på plats, som på distans? Vilka möjligheter och utmaningar finns idag när det gäller digitalisering inom högre utbildning?

Alastair Creelman arbetar som specialist inom e-lärande vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han är aktiv inom flera nationella och internationella organisationer och projekt inom området. Han skriver två bloggar om IKT och lärande: The Corridor of Uncertainty (engelska) och Flexspan (svenska) och publicerar dessutom ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna inom området.

Patrik Sundström, Sveriges kommuner och landsting
Patrik Sundström, Sveriges kommuner och landsting

09.25 Den digitala vägen till morgondagens hälsa - Patrik Sundström, Avdelningen för digitalisering, SKL

Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Det handlar även om att möta nya förväntningar och ge människor ökade möjligheter att leva sitt liv med god hälsa och livskvalitet. Samtidigt utmanar digitaliseringen rådande strukturer och sätter beteenden, ledarskap, styrning, kompetenser och synsätt på prov. Vi är bara i början av vår förståelse för hur digitaliseringen förändrar förutsättningarna för värdeskapande - men vad ser vi redan nu komma längs vägen?

Patrik Sundström är jurist med många års erfarenhet av digitalisering och hälso- och sjukvård. Han har arbetat med policyfrågor på nationell nivå i 15 år och sedan 2014 leder han SKL:s arbete med digitalisering i sjukvården och socialtjänsten. Patrik är en av arkitekterna bakom Vision ehälsa 2025, där regeringen och SKL har satt upp målet att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

10.00 Kaffe med smörgås

10.30-11.45 Tema: Lärare och digitalisering - erfarenheter och exempel i undervisningen:

Anne H Berman
Anne H Berman, Associate Professor of Clinical Psychology, Department of Clinical Neuroscience

Virtuell patient i MOOC och live undervisning: vilka vinster ger de för studentcentrerat lärande? Anne H Berman, Associate Professor of Clinical Psychology, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Anne H Berman har använt sig av virtuella patienter, interaktiva datorbaserade patientfall, i en av KIs första MOOC:ar samt i campus-kurser. I denna presentation ger hon en inblick i vad arbetet med virtuella patienter inneburit för studenters lärande, med fokus på interaktion och självstyrt lärande. Hon berättar även om vinster som hon och studenterna erfarit genom detta pedagogiska arbetssätt, vilka även framkommit i utvärderingar.

Shervin Shahnavaz
Shervin Shahnavaz, Lecturer, Department of Clinical Neuroscience

Multimodala uppgifter och rollspel som metod för formativ bedömning. Shervin Shahnavaz, psykolog och universitetsadjunkt vid Kompetenscentrum för psykoterapi.

Shervin Shahnavaz berättar om hur studenter har fått praktiska övningar (rollspel kring tandvårdsrädsla) kring KBT-tekniker och grundläggande samtalstekniker där de har spelat in ett rollspel (video eller ljud) och utvärderat sina egna insatser med hjälp av bedömningsmatriser.

Åsa Eriksson
Åsa Eriksson, Lecturer, Department of Clinical Neuroscience

Från kurshanteringssystem till interaktiv lärplattform. Åsa Eriksson, psykolog, PhD Psykologprogrammet och adjunkt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Åsa Eriksson, har arbetat sedan drygt tio år tillbaka som lärare vid psykologprogrammet vid Karolinska Institutet. Hon kommer att tala om den spännande och nödvändiga utvecklingen från webbaserade kurshanteringssystem till interaktiva lärandeplattformar och hur Canvas kan vara ett stöd i detta.

Anna Wiik, Lecturer
Anna Wiik, Lecturer, Department of Laboratory Medicine

Tips och trix - hur kan vi använda lärplattformen för att underlätta lärandet? Anna Wiik, PhD, universitetsadjunkt och pedagogisk promotor Institutionen för Laboratoriemedicin, Canvas champion.

Anna Wiik visar hur du kan använda olika funktioner i Canvas, såsom diskussionsforum, inlämning med kamratgranskning och återkoppling, samt quizzar för att underlätta och öka studenternas lärande.

Marcus Emas och Johanna Gårdman, Unit for Teaching and learning
Marcus Emas och Johanna Gårdman, Unit for Teaching and learning

Video som aktiverande resurs i undervisning. Marcus Emas och Johanna Gårdman, IKT-pedagoger på Enheten för Undervisning och Lärande.

Lärande i en digital kontext öppnar upp möjligheter för att koppla innehåll till olika lärresurser och erbjuda studenter flexibilitet oberoende av tid och plats. Att som lärare fånga studenternas intresse med video och skapa förutsättningar för ett aktivt lärande ställer även krav på kompetens inom visuell läskunnighet och multimediadesign. Du får en inblick i trender kring video i undervisning och konkreta exempel på hur teknik kan användas för att skapa engagemang.

11.45 Avslutning med utdelning av KLOK-priset

12.00 Lunch

13.00-15.30 IKT-pedagogiska verktyg

IKT-stationer

Kom och inspireras av IKT-pedagogernas visning av en rad verktyg och tjänster som du kan använda i undervisningen.

- Pedagogisk planering och kursdesign med ABC-metoden
- Planera och anpassa din lärresurs
- Producera eget undervisningsmaterial
- Publicera ditt material i din kurs
- Webbmöten via e-mötesverktyget Zoom
- Öppna och delade lärresurser via Canvas Commons
- Senaste nytt om införandet av Canvas och status för kurs- och programwebbar

Stationerna finns kl. 13.00-15.30 i Rappesalen, De Verdiersalen samt grupprum 515 i ANA 10.

Obs! Ange i anmälan om du vill delta även på dessa stationer under eftermiddagen.

Träffa medarbetare från UoL

Under Lärardagen kan du också träffa medarbetare från Enheten för Undervisning och lärande (UoL). Kom gärna och prata med oss om vilket stöd du vill ha eller behöver för att komma igång med digitalisering av din undervisning.

Lärardagen arrangeras av Enheten för undervisning och lärande (UoL) på uppdrag av Kommittén för utbildning (KU).

Anmälan

Anmäl dig här till Lärardagen 2019

Sista anmälningsdag är 13 september.

Kontakt

Marie Bergström, projektledare Lärardagen

Eva Hjertquist Duräng, utbildningsadministratör