Lägg till funktionsbrevlåda i Outlook på mobiltelefon

Lägg till ett funktionskonto via Outlook-appen i din mobil.

  1. Öppna Outlook appen på mobilen eller ladda ner den via App Store/Play Store.
  2. Tryck på din bild eller dina initialer uppe i vänster hörn.
  3. Tryck sedan på kuvert ikonen med ett plus under bilden/initialerna.
  4. Välj ”Lägg till en delad e-postlåda”.
  5. Fyll i e-postadressen till funktionskontot.
  6. Klart, nu bör du se kontot under bilden/initialerna med initialer för funktionskontot.