Kurser som planeras av forskarutbildningsprogrammen de kommande tre åren

I syfte att underlätta planeringen för KI:s doktorander och postdoktorer har forskarutbildningsprogrammens planerade kurser sammanställts för de kommande tre åren.

Forskarutbildningsprogrammen erbjuder olika lärandeaktiviteter (kurser, retreats, symposier, seminarier m.m.) inom sina respektive forskningsområden för doktorander och KI-postdoktorer.

Alla kurser som ges inom ramen för forskarutbildningsprogrammen, med några få undantag, annonseras och ansöks till via kurskatalogen.

Doktorander och postdoktorer kan fritt välja bland de kurser som erbjuds i samförstånd med sin handledare eller forskargruppsledare.

Kurstitlarna länkar till kursplanerna. Ett X innebär att ett kurstillfälle planeras denna termin.

Notera att kurserna i sammanställningen ovan avser forskarutbildningsprogrammens långtidsplanering och kursutbudet kan komma att ändras; kurser kan anordnas en annan termin än ursprungligen planerad och titlar, kursledare, kursnummer och högskolepoäng kan komma att ändras. Ibland upphör kurser att erbjudas och nya kurser kan tillkomma. Ni hittar kurser som erbjuds under nuvarande och kommande termin i kurskatalogen.

Forskarutbildningskurser erbjuds också inom forskarskolor och som fristående kurser 

Information om allmänvetenskapliga och obligatoriska forskarutbildningskurser

Mer information om KI:s forskarutbildningsprogram