Skip to main content

Kontaktpersoner kund- och leverantörsfakturor

Kontaktpersoner för kund- och leverantörsfakturor på institutionerna

C 1 (MTC), C2 (MBB), C3 (FyFa), C 4 (Neuro), C 5 (CMB)

C1, MTC

Mikrobiologi, tumöroch cellbiologi (MTC)
Box 280, Nobels väg 16
Karolinska Institutet

ekonomi@mtc.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000000
Fin/Mpt: 9C1

Kristina Gullsby

Ekonomihandläggare

Ann-Sofie Norén

Redovisningsansvarig

C2, MBB

Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)
Karolinska Institutet
Scheeles väg 2
171 77 Stockholm

ekonomi@mbb.ki.se

Kundnummer: 1110000001
Fin/Mpt: 9C2

Anna Bengtsson Jemt

Ekonomihandläggare

C3, FyFa

Fysiologi och farmakolog (FyFa)
Institutionsledningen
Nanna Svartz väg 2
Karolinska Institutet

ekonomi@fyfa.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000002
Fin/Mpt: 9C3

Kristina Seitz

Controller

Zahra Abdurahman

Ekonomihandläggare

C4, Neuro

Neurovetenskap A3:2 (Neuro)
Retzius väg 8
Karolinska Institutet

ekonomi@neuro.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000003
Fin/Mpt: 9C4

C5, CMB

Cell- och molekylärbiologi (CMB)
Von Eulers väg 3, Box 285
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@cmb.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000004
Fin/Mpt: 9C5

Eva Haglund

Redovisningsansvarig

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C6, IMM

Institutet för miljömedicin (IMM)
Postadress: Box 210, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 13, Solna Karolinska Institutet

ekonomi@imm.ki.se

Kundnummer: 1110000005
Fin/Mpt: 9C6

Mona Bittar

Ekonomiadministratör
08-524 874 71

Inga-Lill Öhrlund

Ekonomiadministratör

C7, LIME

Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@phs.ki.se

Kundnummer: 1110000006
Fin/Mpt: 9C7

Pia Persson

Ekonomiadministratör

C8, MEB

Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
Box 281, Nobels väg 12A
Karolinska Institutet

ekonomi@meb.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000007
Fin/Mpt: 9C8

Marika Borgeke

Ekonomiadministratör

Katarina Ekberg

Redovisningsansvarig

CA, INCF

International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)
Nobels väg 15A
171 77 Stockholm

ekonomi@incf.org

Kundnummer: 1110002837
Fin/Mpt: 9CA

CB, KIB

Universitetsiblioteket (KIB)
Berzelius väg 7B, FE200
171 77 Stockholm

administrationen@kib.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

CC (KM), D1 (KI DS), S1 (KI SÖS), H1 (NVS)

CC, Komparativ medicin

ekonomi@km.ki.se

Renny Lidström

Ekonomihandläggare

D1, KI DS

Kliniska vetenskaper (KI DS)
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm

ekonomi@kids.ki.se
Ekonomiservice

S1, KI SÖS

Klinisk forskning och utbildning (KI SÖS)
Södersjukhuset
18 83 Stockholm

ekonomi@kisos.ki.se

Kundnummer: 1110000022
Fin/Mpt: 9S1

H1, NVS

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Alfred Nobels Allé 23, D3
141 83 Huddinge

ekonomi@nvs.ki.se

Kundnummer: 1110000010
Fin/Mpt: 9H1

Karin Edman

Ekonomicontroller

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (Clintec), K1 (MMK)

H2, Bionut
Biovetenskaper och Näringslära (BioNut)
Novum
141 57 Huddinge

ekonomi@bionut.ki.se

Kundnummer: 1110000011
Fin/Mpt: 9H2

 

Therese Skaugvold

Ekonomiadministratör

H5, LABMED

Laboratoriemedicin (LABMED)
8100 Alfred Nobels Allé 8
141 83 Huddinge

ekonomi@labmed.ki.se

Kundnummer: 1110000012
Fin/Mpt: 9H5

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig

H7, MedH

Medicin, Huddinge (MedH)
C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ekonomi@medh.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000013
Fin/Mpt: 9H7

Therese Lind

Administrativ chef, bitr

Gulaid Ismail

Ekonomihandläggare

Shamima Shah

Ekonomihandläggare

H9, CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
Alfred Nobels Allé 8, 5 tr,
141 83 Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ekonomi@clintec.ki.se

Kundnummer: 1110000014
Fin/Mpt: 9H9

Ulrika Johansson

Redovisningsansvarig

Muhammed Basoda

Ekonomihandläggare

K1, MMK

Molekylär medicin och kirurgi (MMK)
L1:00
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna

ekonomi@mmk.ki.se

Kundnummer: 1110000015
Fin/Mpt: 9K1

Kerstin Florell

Annan grund

K2 (MedS), K6 (KBH), K7 (OnkPat), K8 (CNS), K9 (GPH)

K2, MedS

Inst för Medicin, Solna (MedS)
Z5:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

ekonomi@meds.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000016
Fin/Mpt: 9K2

K6, KBH

Kvinnors och barns hälsa (KBH)
Institutionskansliet, Elevhemmet
H2:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

ekonomi@kbh.ki.se

Camilla Adle

Redovisningsansvarig

K7, OnkPat

Onkologi-patologi (OnkPat)
Z1:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

ekonomi@onkpat.ki.se
 

För kundfakturor: Kristina Melin, 08 517 790 19

Kundnummer: 1110000018
Fin/Mpt: 9K7

Agneta Hultbro

Ekonomiadministratör

K8, CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A Plan 5
Solna

ekonomi@cns.ki.se

Kundnummer: 1110000019
Fin/Mpt: 9K8

Ida Andersson

Ekonomihandläggare

K9, GPH

Institutionen för global hälsa
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@phs.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000020
Fin/Mpt: 9K9

Pia Persson

Ekonomiadministratör

OF (DENTMED), UF/US, UI

OF, Dentmed

Odontologi (OF/Dentmed)
Box 4064
141 04 Huddinge

ekonomi@dentmed.ki.se

Kundnummer: 1110000021
Fin/Mpt: 9OF

Pia Hägg Haraldson

Redovisningsansvarig

UF/US

Universitetsförvaltningen (UF) / Universitetsstyrelserna (US)
Ekonomienheten
Nobels väg 5
171 77 Stockholm

ekonomiservice@ki.se

Kundnummer UF: 1110000023
Fin/Mpt UF: 9UF

Kundnummer US: 1110003103
Fin/Mpt US: 9US

UI

Fastighetsavdelningen Ekonomi
Nobels väg 5
171 55 Stockholm

Ekonomi-ui@uf.ki.se

Fin/Mpt: 9UI

Ann-Charlott Zingmark

Redovisningshandläggare