Kontaktpersoner kund- och leverantörsfakturor

Kontaktpersoner för kund- och leverantörsfakturor på institutionerna.

C 1 (MTC), C2 (MBB), C3 (FyFa), C 4 (Neuro), C 5 (CMB)

C1, MTC, Mikrobiologi, tumöroch cellbiologi

ekonomi@mtc.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C1

Kristina Gullsby

Ekonomihandläggare

C2, MBB, Medicinsk biokemi och biofysik

ekonomi@mbb.ki.se
För leverantörsfakturor: ekonomiservice@ki.se

Fin/Mpt: 9C2

Anna Bengtsson Jemt

Ekonomihandläggare

C3, FyFa, Fysiologi och farmakolog
 

ekonomi@fyfa.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C3

Kristina Seitz

Controller

Zahra Abdurahman

Ekonomihandläggare

C4, Neuro, Neurovetenskap

ekonomi@neuro.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C4

Patricia Kouassi

Ekonomihandläggare

C5, CMB, Cell- och molekylärbiologi

ekonomi@cmb.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C5

Eva Haglund

Redovisningsansvarig
08-524 873 68

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C6, IMM, Institutet för miljömedicin

ekonomi@imm.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C6

Ann-Sofie Norén

Redovisningsansvarig

Inga-Lill Öhrlund

Ekonomiadministratör

C7, LIME, Lärande, Informatik, Management och Etik

ekonomi.gph@ki.se
För kundfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C7

Pia Persson

Ekonomiadministratör
08-524 823 87

C8, MEB, Medicinsk epidemiologi och biostatistik 

ekonomi@meb.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9C8

Marika Borgeke

Ekonomihandläggare

Katarina Ekberg

Redovisningsansvarig

CA, INCF, International Neuroinformatics Coordinating Facility 

ekonomi@incf.org
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9CA

Henrik Lindström

Ekonomiansvarig

CB, KIB, Universitetsiblioteket

administrationen@kib.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

CC (KM), D1 (KI DS), S1 (KI SÖS), H1 (NVS)

CC, Komparativ medicin

ekonomi@km.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

D1, KI DS, Kliniska vetenskaper

ekonomi@kids.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Siw Svensson

Ekonomihandläggare
08-52482605

S1, KI SÖS, Klinisk forskning och utbildning

ekonomi@kisos.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9S1

Christian Hörnqvist

Ekonomicontroller

H1, NVS, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

ekonomi@nvs.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9H1

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (Clintec), K1 (MMK)

H2, Bionut, Biovetenskaper och Näringslära

ekonomi@bionut.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9H2

 

Henrik Ahlandsberg

Ekonomicontroller

H5, LABMED, Laboratoriemedicin

ekonomi@labmed.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9H5

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig

H7, MedH, Medicin, Huddinge 

ekonomi@medh.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9H7

Sara Ceven

Ekonomicontroller
08-524 837 22

Shamima Shah

Ekonomicontroller

H9, CLINTEC, Klinisk vetenskap, intervention och teknik

ekonomi@clintec.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9H9

K1, MMK, Molekylär medicin och kirurgi

ekonomi@mmk.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9K1

Kerstin Florell

Anknuten till Forskning

K2 (MedS), K6 (KBH), K7 (OnkPat), K8 (CNS), K9 (GPH)

K2, MedS, Inst för Medicin, Solna

ekonomi@meds.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9K2

K6, KBH, Kvinnors och barns hälsa

ekonomi@kbh.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Camilla Adle

Redovisningsansvarig

K7, OnkPat, Institutionen för Onkologi och Patologi

ekonomi@onkpat.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9K7

Karin Petell

Redovisningsansvarig

K8, CNS, Institutionen för klinisk neurovetenskap

ekonomi@cns.ki.se

Fin/Mpt: 9K8

Jeanette Tärnström

Ekonomiadministratör

Maria Rosdahl

Ekonomiadministratör

K9, GPH, Institutionen för global hälsa

ekonomi.gph@ki.se

Fin/Mpt: 9K9

Pia Persson

Ekonomiadministratör
08-524 823 87

OF (DENTMED), UF/US, UI

OF, Dentmed, Odontologi 

ekonomi@dentmed.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Fin/Mpt: 9OF

Pia Hägg Haraldson

Redovisningsansvarig

UF/US, Universitetsförvaltningen/Universitetsstyrelserna

ekonomiservice@ki.se

Fin/Mpt UF: 9UF

Fin/Mpt US: 9US

UI, Fastighetsavdelningen Ekonomi

Ekonomi-ui@uf.ki.se

Fin/Mpt: 9UI

Ann-Charlott Zingmark

Redovisningshandläggare