Kontakter

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Maya Petrén kommittésamordnare

Annika Östman Wernerson vicerektor, ordförande

Rune Brautaset vice ordförande

Universitetsförvaltningen

På förvaltningen finns ansvariga handläggare som arbetar med olika frågor. Beroende på vad din fråga gäller kan du vända dig direkt till ansvarig handläggare.

Bengt Karlsson controller

Bodil Lampén Helgesson utbildningsplaner och kursplaner

Christina Joos samverkan Region Stockholm/VFU, klinisk utbildning, verksamhetsintegrerat lärande, interprofessionell utbildning och kompletterande utbildning

Charlotte Karlsson Hernandez forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning, studentinflytande, återrapportering av utbildningsuppdrag, utbildningsorganisation

Emma Hägg internationalisering

Klara Regnö  jämställdhet

Lena Atterwall utbildningsorganisation, kompetensförsörjning, forskningsanknuten utbildning, kvalitetssystem och studentnära frågor

Malin Öhrman analys och utredning

Maria Bengtsson dimensionering och utbildningsutbud, planering och prognoser

Maria Olsson internationalisering inkl. studieavgiftsbelagd verksamhet

Philip Malmgren återrapportering av utbildningsuppdraget, pedagogisk utveckling och KIPRIME

Renita Sörensdotter lika villkor och breddad rekrytering