Skip to main content

Kontakta oss på Grants Office

Är du forskare på Karolinska Institutet och behöver råd och guidning för att hitta finansiering till din forskning?

Vi på Grants Office riktar oss till universitetets forskare och administratörer med rådgivning kring administration, ekonomi och formulering av ansökan samt står i förekommande fall för undertecknande av ansökan och efterföljande kontrakt.

Vi jobbar också med hantering av forskningsdata och -dokumentation inom ramen för Research Data Office (RDO).

Snabbast service får du genom att kontakta oss via våra respektive funktionsmejl.

Behöver du expertråd kring hur du ska rapportera ditt EU-, USA- eller Sida-projekt? Kontakta istället Grants Management Office.

Grants Office

E-post: grantsoffice@ki.se

Adress: Karolinska Institutet
Grants Office
171 77 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 15A, Solna

Karta/vägbeskrivning till Grants Office!

E-posta Grants Office

Pre-Contract: grantsoffice@ki.se
KI Stiftelser & Fonder: fonder@ki.se 
KID-medel: kidfunding@ki.se  
CSTP-medel: cstp@ki.se 
Forskar AT: forskar-at@ki.se
Electronic Notebook: elnkoordinator@ki.se

Medarbetare
 

Enhetschef

Jag leder en enhet med högt kvalificerad personal inom vetenskaplig forskning och administration, kommunikation och kunskap inom EU: s och andra internationella och nationella finansieringsorgan.

Björn Kull

Enhetschef
08-524 860 35
GO
UF Universitetsförvaltningen

Karolinska Institutets Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se

Vi arbetar med handläggning av KI-interna utlysningar av forsknings- och resebidrag i Prisma. Hantering av in- och utbetalningar av testamenten och finansiella donationer till KI.

Charlotte Tunell

Handläggare
08-524 871 79
GO
UF Universitetsförvaltningen

Tove Älvemark Asp

Stiftelseansvarig
08-524 867 07
GO
UF Universitetsförvaltningen

Priser, utmärkelser och jubileumsmedaljer

Jag arbetar med handläggning och stödjande funktion för KI:s ledning avseende nomineringar, beredning och beslut. 

Anne Thyrfing

Handläggare
08-524 863 44
GO
UF Universitetsförvaltningen

Priser och anslag

forskar-at@ki.se

Jag arbetar med handläggning av priser, forskar AT, ett anslag riktat mot läkarexaminerade doktorander och disputerade, samt som webbredaktör. 

Kia Olsson

Handläggare
08-524 863 33
GO
UF Universitetsförvaltningen

KID-medel 

kidfunding@ki.se

Jag arbetar med utlysningsprocesser och handläggning för doktorandprogrammen KID och NIH.

Indu Kadlac

Handläggare

Paulina Mihailova

Handläggare

Föräldraledig. 

Pre-Contract Office

grantsoffice@ki.se

Vi arbetar med information, rådgivning, handläggning och stöd till forskare som ansöker om finansiering. Hos oss får ni råd, feedback och utbildning vid interna processer för större ansökningar. En viktig del i arbetet innefattar regelefterlevnad, samordning och signatur av bidragsavtal och konsortieavtal m.m.

Vi är rådgivare för svensk, nordisk, europeisk, utomeuropeisk och USA finansiering. Inom europa är vi exempelvis rådgivare vid ansökningar för Horizon 2020 - samarbetsprojekt, ett program för forskning och innovation. Det inkluderar ERC, European Research Council, FET, The Future and Emerging Technologies Programme, Marie Skłodowska Curie men även andra europeiska finansiella program.

 

Forskningsfinansiering 

Jag är främst rådgivare för svenskt och nordiskt ansökningsstöd samt EIT- Health.

Elisabeth Hedström

Samordnare
08-524 875 07
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag är främst rådgivare för svenskt och nordiskt ansökningsstöd.

Eva Bjur

Samordnare
08-524 876 49
GO
UF Universitetsförvaltningen

Föräldraledig.

Jag är rådgivare främst för Marie Skłodowska Curie Actions inom EU Finansierade medel.

Ying Zhao

Samordnare
08-524 861 01
GO
UF Universitetsförvaltningen

Jag är rådgivare främst för Marie Skłodowska Curie Actions inom EU Finansierade medel.

Catarina Oliveira

Samordnare
UF Universitetsförvaltningen

Jag är främst rådgivare för ansökningar till ett flertal samarbetsprogram inom Horizon 2020.

Carolina Kristell

Samordnare
08-524 863 05
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag är främst rådgivare för ansökningar till ERC starting och consolidator grant, FET och Horizon 2020 infrastruktur.

Jodie Guy Claesson

Samordnare
08-524 869 59
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

I mainly support applications for ERC Synergy, Advanced, and Proof of Concept Grants. I also work to promote the integration of sex as a biological variable in research, and to support pre-submission peer review of research proposals as well as stakeholder engagement.

 

Jag arbetar främst med rådgivning för Europeisk, amerikansk och utomeuropeiskt ansökningsstöd.

Daniela Strodthoff

Samordnare
08-524 875 92
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Jag arbetar främst med rådgivning för amerikansk och utomeuropeiskt ansökningsstöd.

Christine Chang

Samordnare
08-524 862 85
GO
UF Universitetsförvaltningen

Forskningsdokumentation, datahantering och rådgivning kring lagar och regler

elnkoordinator@ki.serdo@ki.se

Vi arbetar med rådgivning och utbildning inom forskningsdokumentation, data och informationshantering. Vi är även systemägare till den Elektroniska loggboken ELN. Vi jobbar även med rådgivning kring lagar och regler för externfinansierade projekt - "non-financial compliance". 

 

Projektledare
Jag leder arbetet kring forskningsdokumentation och hantering av forskningsdata, samt verksamhetsutveckling fokuserat på forskningsinformationssystem och "non-financial compliance".

08-524 872 65
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Samordnare 
elnkoordinator@ki.se

Jag är samordnare för forskningsdokumentation och koordinator för den elektroniska loggboken ELN och arbetar även med rådgivning och utbildning. 

Nikolaos Volakakis

samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

 

Systemförvaltare 
Jag är systemförvaltare för den elektroniska loggboken ELN och för Prisma.

Johan Lundeqvist

Systemförvaltare
08-524 866 55
Support systems
UF Universitetsförvaltningen

 

Non-Financial Compliance
Jag ger stöd i frågor kring regelefterlevnad av utländska regelverk och utländsk finansiärers krav och riktlinjer av icke-finansiell art. Koordinerar avtalshantering av USA-federala anslag (främst NIH) samt vad gäller EU:s JU IMI2-projekt. Jag administrerar Data Access Requests till amerikanska NCBI databaserna, främst dbGaP (genotyper & fenotyper).

08-524 867 40
GO
UF Universitetsförvaltningen

Domänspecialist

Gustav Nilsonne

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

Näringslivssamverkan

Vi arbetar med strategiska partnerskap med näringslivet. Genom dessa samarbeten skapar vi en god infrastruktur och stöd för hantering av uppdragsforskning, avtalsfrågor, immaterialrätt och andra frågor. 

Richard Cowburn

Samordnare
08-524 864 78
GO
UF Universitetsförvaltningen

Adina Feldman

Samordnare
GO
UF Universitetsförvaltningen

Dennis Hellgren

Projektledare
Projektgrupp
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Samverkanskapacitet

Jag arbetar med forsknings- och utvecklingsprojekt såsom SKISS (K3-projekten) och SDG, the Sustainable Development Goals.

Kerstin Lundin

Projektledare
08-524 864 48
GO
UF Universitetsförvaltningen

Sophia Savage

samordnare och projektledare
GO
UF Universitetsförvaltningen

EIT Health

Tillsammans med KI:s forskare tar vi på EIT Health operativa och strategiska initiativ till nya projekt inom utbildning, innovation och affärsutveckling till nytta för hälso- och sjukvården. 

Inger Lundqvist

Projektledare
08-524 864 31
UF Universitetsförvaltningen

Jan-Olov Höög

Professor
08-524 877 40
Undervisning
C2 Medicinsk biokemi och biofysik