Kontakta Enheten för Undervisning och lärande (UoL)

Enheten för Undervisning och lärande är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet. Här hittar du kontaktuppgifter - tveka inte att kontakta oss!

Verksamheten vid Enheten för Undervisning och lärande består av:

 • högskolepedagogisk utbildning
 • ledarskapsutbildning
 • organisatoriskt lärande genom evenemang och mötesplatser för pedagogisk dialog
 • stöd för kursutveckling och pedagogiska utvecklingsprojekt
 • stöd för implementering av pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
 • nätbaserade pedagogiska verktyg
 • pedagogisk support för KI:s lärplattform Canvas
 • utveckling av digitalt material och digital produktion (ljud och film)
 • utveckling av pedagogiska fokusområden såsom internationalisering
 • pedagogisk expertis i utbildningsrelaterade infrastrukturfrågor som fysiska och digitala lärandemiljöer

Kontakt

E-post: uol@ki.se

Frågor rörande digitalt lärande och mediaproduktion

Använd kontaktformuläret

Enhetschef UoL

Medarbetare UoL

Jayne Alfredsson, Projektsamordnare

Monika Armuand, Ekonomihandläggare

Veronica Balkefors, Adjunkt

Marie Bergström, Adjunkt

Carina Bois, IKT-pedagog

Annika Botes, Lärarassistent

Marcus Emas, IKT-pedagog

Jenny Flygare, Forskare

Margaretha Forsberg Larm, Projektledare

Helen Gelin, IKT-pedagog

Karen Gustafsson, Handläggare

Louise Grännsjö, Kommunikatör

Johanna Gårdman, IKT-pedagog

Kseniya Hartvigsson, Utbildningsadministratör

Eva Hjertquist Duräng, Utbildningshandläggare

Håkan Hult, Forskare

Kent Jardemark, Lektor

Helena Karlsson, Forskningssköterska

Simon Karlsson, Amanuens

Maria Kvarnström, Adjunkt

Evianne Larsson, Utbildningshandläggare

Elisabet Lindgren, Utbildningshandläggare

Eva Lorentzon, IKT-pedagog

Pernilla Lundh, Adjunkt

Andrew Maunder, IKT-pedagog

Bodil Moberg, Skrivpedagog

Juha Nieminen, Adjunkt

Lena Nilsson Wikmar, Professor

Thomas Nixon, IKT-pedagog

Jonas Nordquist, Forskare

Åsa Olsson, Adjunkt

Per Palmgren, Adjunkt

Suzanne Pathkiller, IKT-pedagog (tjänstledig)

Katarina Rolfhamre, Adjunkt

Ann-Kristin Sandberg, Adjunkt

Zoe Säflund, projektsamordnare

Annika Sääf-Rothoff, Adjunkt

Gina Söderlund Nåtfors, IKT-pedagog

Teresa Sörö, Projektledare

Carina Ursing, Anknuten

Jennifer Valcke, Adjunkt

Lena Wallin, Ekonomiansvarig

Wietze de Vries, IKT-pedagog

Styrgrupp

 • Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordf. i styrgruppen
 • Johanna Lanner (lärarrepresentant, KU)
 • Rachel Fisher (lärarrepresentant, KU)
 • Erika Franzén (lärarledamot KFU)
 • Helena Karlström (lärarledamot KFU)
 • Marie-Louice Isacson (adjungerad UF/FER)
 • Maria Watter (adjungerad verksamhetschef UoL)
 • Petra Wallgren Björk (adjungerad KIB)
 • Ninve De Basso (studentrepresentant)
 • Jesper Dalum (studentrepresentant)
 • Philip Malmgren (handläggare UF/FER)

För åtkomst till protokoll samt kontakt med styrgruppen kontakta Philip Malmgren.

Besöksadress

Vi finns på Alfred Nobels Allé 10, plan 6, Campus Flemingsberg.