Kommunikation på LIME

Här hittar du mer information om intern och extern kommunikation vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

På LIME och GPH är vi två personer som arbetar gemensamt med kommunikation. Vi har delat upp huvudansvaret men har en gemensam funktionsadress: kommunikation.gph@ki.se.

Extern kommunikation

Vi måste alla hjälpas åt att kommunicera LIME:s forskning och utbildningar, identifiera nyheter och se till att uppdaterad information om er, forskningsprojekt och utbildningar finns tillgänglig på webben.

Tipsa gärna om nyheter för LIME:s webb

Kontakta i första hand din lokala webbredaktör, hör annars av dig till kommunikation.gph@ki.se

Bra att tänka på vid nyhetstips om priser eller anslag

Vill du tipsa om anslag, priser eller utmärkelser? Svara gärna på följande frågor:

  • Vem/vilka har fått priset/utmärkelsen/anslaget? Vad är det för pris/utmärkelse/anslag?
  • Kort motivering till priset och/eller kort bakgrund om priset/anslaget.
  • Vilket forskningsprojekt avser anslaget?
  • Vad händer nu: exempelvis vad möjliggör priset för pristagaren? När delas priset ut?

Inkludera: Bilder, samt namn på personer på bilden. Ange även fotograf och hur bilden får användas. Bifoga gärna eventuellt pressmeddelande eller relevanta länkar.

Personlig profilsida

Alla anställda och anknutna vid KI har en egen profilsida som man själv ansvarar för att fylla med innehåll och hålla uppdaterad. Adressen till sidan är uppbyggd enligt principen "ki.se/people/KI-ID" (där KI-ID motsvarar ditt personliga KI-ID)

Logga in för att redigera din sida

Du kan inte använda Internet Explorer för att uppdatera din personliga profilsida. Använd gärna en annan webbläsare.

Automatiskt publikationslista

Publikationer på profilsidan länkas via bibliotekets bibliometridatabas. För att de ska synas måste du logga in och verifiera dem på bibliotekets webbsida.

Stöd att uppdatera din profilsida

För hjälp med din profilsida kontakta i första hand din lokala webbredaktör, se nedan för mer information.

Webbredaktörer

LIME har en huvudwebbredaktör som ansvarar för sajten ki.se/lime och för startsidan.

Charlotte Brandt är huvudredaktöre för LIME (huvudwebbredaktör för GPH är Ida Rutström).
E-post: kommunikation.gph@ki.se

De flesta centrum/enheter har också en egen webbredaktör som publicerar på de egna sidorna och är den person man i första hand vänder sig till med webbfrågor.

Digitala skärmen i Widerströmska huset

På skärmen i Widerströmska husets entré kan disputationer, seminarium, konferenser, utbildningar, utmärkelser och annat publiceras. Hör av dig till kommunikation.gph@ki.se om du vill annonsera!

Intern kommunikation

De interna medarbetarsidorna hanteras av LIME:s huvudredaktör. För att tipsa om interna nyheter som kan puffas för på startsida, kontakta gärna kommunikation.gph@ki.se

E-postadresser och sändlistor

  • Alla som har ett KI-ID har också automatiskt en @ki.se-adress. E-postadresserna är uppbyggda enligt principen "fornamn.efternamn@ki.se"
  • Sök efter medarbetare eller anknuten på KI genom att söka på namnet i sökfältet på ki.se. Telefonnummer kan du hitta i telefonsystemet CMG Web.
  • För att skicka e-post till alla på LIME, använd adressen staff@lime.ki.se. Det går bara att maila till listan från den adress som är med på listan, dvs din @ki-adress.
  • Varje centrum/enhet har också sina egna sändlistor som administreras av respektive centrum/enhet.

Kontaktuppgifter LIME

Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakta LIME.