KI:s Arbetsmiljö- och hälsopris 2021

Nu är det dags att nominera kandidater till KI:s Arbetsmiljö- och hälsopris!

Priset består av 30 000 kronor. Vinnaren och dennes institution/motsvarande får tillsammans bestämma vad prissumman kan användas till för att fortsätta promota arbetsmiljön.

Nominera kandidater till priset

Pristagare kan vara en medarbetare, en chef, en grupp, en arbetsplats, en avdelning/sektion eller en hel institution/motsvarande på KI.

Nominera kandidater som under rådande corona-pandemi har gjort något extra för att medarbetare och/eller studenter har möjlighet att, till exempel:

- orka hålla geisten uppe,

- jobba/studera smittsäkert,
- undvika ensamarbete (när arbetet utförs i KI:s lokaler),
- ta pauser (för ”kropp och knopp”),
- hålla en bra balans mellan ”arbete/studier och fritid”.

Krav och kriterier

  • ni ska vara minst tre personer som tillsammans står bakom nomineringen.
  • beskriv ett eller flera konkreta exempel på vad den/de nominerade har gjort för arbetsmiljön under pandemitiden och vad det har resulterat i.
  • exemplen kan vara antingen strukturerat arbete i vardagen eller särskilda riktade insatser/aktiviteter.

Mejla era nomineringar senast 31 mars 2021 till margareta.bratt@ki.se

En partsammansatt arbetsgrupp från KI:s Arbetsmiljönämnd utser pristagaren med utgångspunkt från kriterierna. Priset delas ut den 21 april 2021, då vi genomför Arbetsmiljödagen kl. 13.00-15.30 (via Zoom).

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804