Skip to main content

KI:s Arbetsmiljö och hälsopris 2018

Vid Arbetsmiljödagen 27 april delades priset ut för fjärde gången. Priset ska uppmärksamma goda exempel samt stimulera till utveckling inom arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI. Utmärkelsen består av ett diplom samt 30 000 SEK till det fortsatta arbetsmiljöarbetet på institutionen/motsvarande.

Kriterier

Pristagaren, som kan vara en medarbetare/chef, en grupp, en enhet/avdelning/sektion eller en hel institution/motsvarande, ska uppfylla minst två av nedanstående kriterier:

  • Genom en insats eller ett arbetssätt, i hög grad, bidragit till kollegors arbetsglädje, engagemang och verksamhetens resultat.
  • Bidragit till ett arbetsklimat som kännetecknas av trivsel och gemenskap, öppen kommunikation samt respekt och delaktighet.
  • Genom bestående insatser bidragit till en förbättring av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
  • Genom insatser, som väsentligt förbättrat hälsa och välbefinnande bidragit till en attraktiv arbetsplats.

Nomineringar och priskommitté

Alla KI:s medarbetare och studenter hade möjlighet att nominera kandidater under perioden 22 januari – 13 april 2018. I motiveringen skulle det finnas konkreta exempel på insatser och arbete som gör att den/de nominerade uppfyller minst två av ovanstående kriterier.

Ett utskott från Arbetsmiljönämnden utsåg pristagaren och prorektor Karin Dahlman-Wright delade ut priset på Arbetsmiljödagen.

Årets vinnare

Av de åtta nominerade – alla med fina exempel på ett hängivet arbetsmiljöarbete – utsågs slutligen sektionschef Maria Hagströmer och Sektionen för fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle till vinnare.

Motiveringen lyder: ”Sektionschef Maria Hagströmer, tillsammans med sina medarbetare på sektionen för Fysioterapi (på NVS), ser till att arbetsmiljö- och hälsoarbetet naturligt vävs in i den ordinarie verksamheten. De har skapat arbetssätt som gör att de får både fysisk aktivitet (t.ex. ”Walk & talk” för medarbetarsamtal 1 och arbetsplatsträffar som innehåller rörelseaktiviteter) samt möjlighet att i interna seminarier delge varandra och inhämta synpunkter kring sina arbetsområden (t.ex. pågående forskningsprojekt). I nomineringen ges fler exempel som uppfyller de fyra kriterierna för priset.”

I dokumentet nedan finns utdrag ur alla kandidaters nomineringar – läs gärna och inspireras!

Nästa gång priset delas ut är hösten 2019.

Kontaktperson

HR-specialist

Margareta Bratt Carlström

Telefon: 08-524 879 78
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: margareta.bratt@ki.se