KI får sammanhållet arkiv och registratur

Den 13 november 2019, fattades beslut om sammanhållet arkiv och registratur för hela KI.

Enheten arkiv och registratur påbörjade under våren 2020 arbetet med att diarieföra handlingar för institutionernas räkning. Först ut var institutionsgruppen KI Syd. Implementeringen beräknas vara klar under 2021.

Även arkiven övergår i central regi och enheten arkiv och registratur ansvarar fr. o. m. 2020 för samtlig förvaring av KI:s arkiverade handlingar. Beslutet är taget som en del i det övergripande arbetet med att förbättra KI:s organisationsstruktur. Målet är förbättrad kvalité och ökad regelefterlevnad vid hanteringen av allmänna handlingar.

För frågor kontakta enhetschef Catrine Viidas.

 

Enheten arkiv och registratur

Öppettider

Måndag - fredag kl. 09.00-15.00

Lunchstängt kl.11.30-13.00

Telefon: 08-524 865 95

Adress:

Nobels väg 5

171 77 Stockholm

 

Kontakta arkivet

Kontakta arkivet om du söker ett äldre examensbevis eller har frågor om arkivering och historiska handlingar.

E-post: arkivet@ki.se

 

Kontakta registrator

Kontakta registraturen om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring.

E-post: registrator@ki.se

CV
Innehållsgranskare:
Gabriel Larsson
2023-04-11