Skip to main content

KI ELN demos och bokad undervisning

Boka en föreläsning, workshop eller drop-in

Avdelningar och institutioner kan boka:

  • KI ELN-föreläsningar. Längden och inriktningen anpassas efter önskemål.
  • Workshops anpassade efter särskilda behov eller specifik frågeställning.
  • Drop-in. Vid drop-in kommer koordinatorn för forskningsdokumentation ut till institutionen/avdelningen för att besvara frågor och ge praktiskt stöd på plats.

För bokningar, kontakta elnkoordinator@ki.se

Individuella forskare och forskargrupper är välkomna till de öppna demoföreläsningarna och till drop-in. Se information om platser och tider ovan och i KI-kalendern.

Förbered er/dig för en demo eller workshop genom att:

  1. Skaffa KI ELN-konto
  2. Bekanta dig med resurserna på ki.se/ELN
  3. Förbered konkreta frågor