Skip to main content

KI ELN - åtkomst och support

Tillgång till KI ELN

KI ELN är tillgängligt för KI:s medarbetare, anknutna och studenter.

Du behöver ett KI ELN-konto. Gruppledaren ansöker för gruppens medlemmar.

Det är för närvarande inte möjligt att skapa konton åt samarbetspartners utan KI ID.

Nätverk

KI ELN är tillgängligt via KI:s interna nät ki.se och KI Staff.

Utanför KI kan du ansluta dig via VPN (Virtual Private Network).

VPN är inte tillgängligt för studenter. Studenter kan använda KI ELN när de uppkopplade via ki.se

BIOVIA desktop connector

BIOVIA desktop connector möjliggör att använda word och excel i KI ELN.

I och med uppgraderingen till BIOVIA Notebook 2019.1.0.23 ersätts word- och excelinsticksprogrammen av BIOVIA desktop connector.

För att installera BIOVIA desktop connector, följ nedanstående instruktioner.

PC och egenadministrerad Mac

 1. Logga in på eln.ki.se
 2. Gå till profilen (människosiluetten uppe i högra hörnet) > Desktop connector
 3. Välj “Download installer”
 4. Kör installern (inga administratörsrättigheter för datorn krävs)
 5. Välj “Connect this browser”, acceptera kopplingen
 6. Hämta webbläsaren igen

Mac administrerad av IT

 1. Starta Self Service
 2. Välj “Plugins”, alternativt sök efter “BIOVIA Desktop Connector ELN 2019 v19.1”
 3. Välj “Install”
 4. Acceptera ”Do you want to trust the website eln.ki.se to use the Biovia Plugin plug-in?”
 5. Hämta webbläsaren på igen

Behöver du hjälp att installera BIOVIA desktop connector? Kontakta ELN-support.

Kompatibla operativsystem, webbläsare och mjukvara

KI ELN (BIOVIA Notebook 2019.1.0.23) fungerar med nedanstående operativsystem, webbläsare, Officepaket och kemiprogram.

Kontrollera nedanstående rekommendationer innan du uppgraderar din dator.

Om du använder en Mac rekommenderar vi att du stänger av automatiska mjukvaruuppgraderingar.

PC

Operativsystem

 • Windows 7 SP1
 • Windows 10

Webbläsare

 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge 40+
 • Mozilla Firefox 52.8+ ESR
 • Chrome 67+

Office- och kemiprogram

 • Microsoft Excel och Word 2013 SP1
 • Microsoft Excel och Word 2016 (Office 365)
 • BIOVIA Draw 2018, 2019 Enterprise Edition (EE) (kontakta ELN-koordinatorn för att få tillgång till BIOVIA draw)
 • ChemAxon MarvinSketch 17 och 18. Enbart Windows. MarvinSketch kan inte användas för att infoga hela reaktioner i en Reaction section.
 • PerkinElmer ChemDraw 16, 17.

Mac

Operativsystem

 • Mac OS 10.12, 10.13, 10.14

Webbläsare

 • Apple Safari 11, 12
 • Mozilla Firefox 60
 • Chrome 67+

Office- och kemiprogram

 • Microsoft Excel och Word för Mac 2016
 • PerkinElmer ChemDraw 16, 17

Visa PDF:er i BIOVIA Notebook

För att visa pdf:er använder du en browser med inbyggd pdf-läsare, alternativt installerar Adobe Reader plugin.

Windowsklient

I och med uppgraderingen till BIOVIA Notebook 2019.1.0.23 ersattes Windowsklienten med webbklienten.

En instruktionsvideo beskriver skillnaden mellan Windowsklienten och webbklienten.

Backup

KI ELN driftas på den centrala IT-avdelningen enligt KI:s krav på IT-säkerhet. Regelbundna backuper görs av KI ELN-servern så ofta som en gång per timma.

Systemunderhåll

För att underhålla servrar och annan hårdvara, samt för att genomföra uppgraderingar har KI ELN ett underhållsfönster på torsdagar kl. 19-22.

Vid planerat underhåll eller planerade uppgraderingar informeras alla KI ELN-användare via mail och ki.se/eln.

Använd inte KI ELN under underhållsfönstret när underhåll eller uppgradering aviserats. Om en uppgradering misslyckas behöver vi läsa tillbaka den uppbackade databasen. Innehåll och redigeringar som skapas mellan uppgraderingen återställningen av databasen riskerar att förloras.

Kommande uppgraderingar

 • Inga uppgraderingar planeras.

Hjälp och support

Om du har frågor om KI ELN, använd i första hand tillgängligt informationsmaterial och drop-in:

Om du fortfarande inte fått svar på din fråga är du välkommen att kontakta elnkoordinator@ki.se

ELN-support svarar för teknisk support och tar emot ansökningar om ELN-konton.